Toppkandidater på besøk hos hjelpekorps i Oppland

Toppkandidater på besøk hos hjelpekorps i Oppland

Røde Kors i Oppland høstet både skryt og støtte da politikere besøkte hjelpekorpsene i Otta og Gjøvik i forkant av valgkampen.

I begynnelsen av september fikk Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps besøk av toppkandidatene i Oppland AP, Rigmor Aasrud og Rune Støstad. Noen dager senere var førstekandidat i Oppland SP, Marit Knutsdatter Strand, og ordfører i Sel, Eldri Siem, på besøk hos Otta Røde Kors Hjelpekorps. 

De var i hovedsak invitert til de lokale hjelpekorpsene for en liten prat om klimatilpasning og lokal beredskap. Årsaken er at Røde Kors ønsker mer fokus på hvordan vi kan forebygge og håndtere klimakrisens humanitære konsekvenser, samt følgene dette har for samfunnssikkerheten. 

Ønsker bedre vilkår for frivilligheten

De frivillige i Otta Røde Kors Hjelpekorps benyttet anledningen til å bevisstgjøre politikerne på deres virksomhet, hvordan hjelpekorpset driftes og hvilke utfordringer de opplever i forbindelse med dette.

- Moms og avgifter hindrer oss ofte når vi ønsker å gå til innkjøp av utstyr vi trenger for å kunne yte livsviktig bistand i nødsituasjoner, forteller leder i Otta Røde Kors Hjelpekorps, Svein Arild Bjøkne. Samtidig sliter det på den frivillige kapasiteten når vi ganske ofte må utføre inntektsbringende dugnadsarbeid dersom vi skal gå til anskaffelse av nødvendig utstyr, forteller han.

Bjøkne og de andre deltakende fra hjelpekorpset høstet god respons hos politikerne. Begge representantene viste stor forståelse og virket opptatt av å bedre vilkårene for de frivillige i Røde Kors.

- Det er tydelig at det må gjøres noe med tilskuddsordninger og avgifter for frivilligheten. Denne erfaringen viser helt konkret at mye av støtten til Røde Kors blir borte allerede i avgifter på blant annet nødnett og annet nødvendig utstyr som Røde Kors er avhengige av for å kunne gjennomføre operasjoner i felt, sier Marit Knutsdatter Strand.

Toppkandidaten i Senterpartiet på besøk hos Otta Røde Kors Hjelpekorps
Toppkandidaten i Senterpartiet Oppland, Marit Knutsdatter Strand, på besøk hos Otta Røde Kors Hjelpekorps og korpsleder Svein Arild Bjøkne. Foto: Andreas Lotterud

Bekymret for rekruttering

Hjelpekorpset er også bekymret for rekrutteringen. Det kan være krevende med unødvendig mye frivillig arbeid i forbindelse med vedlikehold av utstyr, inntektsbringende arbeid og byråkratiske prosesser for å søke midler gjennom støtteordninger. I tillegg opplever flere frivillige å miste arbeidsinntekt dersom man blir borte fra jobb for å delta i aksjoner over lengre tid.

- Når jeg tenker på hvordan man skal få styrket rekrutteringen framover, så kan ikke folk miste inntekter i løpet av de timene man bistår som frivillig i kritiske søk- og redningsaksjoner. Der blir rett og slett helt feil, sier ordfører i Sel og SP-politiker, Eldri Siem.

- Dette er viktig fordi den lokalkunnskapen og kompetansen de frivillige i det lokale hjelpekorpset kan bidra med er uvurderlig og ofte livsviktig, fortsetter hun, og får støtte fra partikollega Strand.

- Vi tar med oss dette, og må rett og slett si at det står stor respekt av den frivillige innsatsen som blir lagt ned. Vi må sørge for at det også blir godtgjort bedre enn i dag, fordi det er en dyrekjøpt erfaring hvis vi plutselig står uten lokal beredskapskapasitet som Røde Kors, sier Strand, som påpeker hvordan staten må ta seg råd til styrket beredskap før ulykken er ute.

Besøket ble rundet av med litt kaffe, kake og uformell prat der politikerne passet på å skryte av den generelle tilstedeværelsen til hjelpekorpset.

- Det er en trygghet å ha Røde Kors i nærmiljøet. De er synlige og de gjør en viktig innsats enten det er i forbindelse med redningsoppdrag, førstehjelpskurs for barnehage og skoler, eller som sanitetsvakter under arrangementer, oppsummerte ordfører Siem.

Lyttet til de frivillige

Under besøket hos Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps var AP-politikerne tydelige på at den lokale beredskapen og rammevilkårene for frivillige beredskapsorganisasjoner må styrkes dersom en samlet redningstjeneste skal være i stand til å håndtere utfordringene som kommer.

- Spørsmålet er ikke om det skjer, men når det skjer. Klimaendringene vil medføre flere ekstremværhendelser. Vi synes det er bra at Røde Kors er opptatt av å belyse dette, og bevisstgjør det offentlige om at klimaberedskapen er viktig, sier Støstad.

I Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps er de frivillige fornøyd med at politikerne kommer på besøk for å lytte til konkrete utfordringer man opplever som frivillig i driften av de lokale hjelpekorpsene.

- Vi fikk vist oss frem og hva vi jobber med. Det er viktig å bevisstgjøre politikere på hva Røde Kors egentlig er, og hva vi bidrar med i ulike nødsituasjoner. Samtidig tror jeg også vi fikk synliggjort hva slags tungrodde prosesser vi ofte må gjennom i forbindelse med finansiering og anskaffelser av nødvendig utstyr. Her går det unødvendig mye frivillige arbeidstimer, sier Mats Soli i Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps.

Etter besøket var politikerne langt på veg enige i at det må gjøres mer for å styrke lokal beredskap og gjøre jobben til de frivillige enklere

- Det er viktig å lytte til de som er på grasrota. Det er åpenbart nødvendig med en forenkling rundt anskaffelser av utstyr og unngå tid på byråkratiske prosesser, sier Støstad.

Støstad har selv opplevd flere hendelser med flom i hjemkommunen Kvam.

- Jeg har sett på nært hold hvor livsviktig jobb Røde Kors gjør i slike situasjoner, forteller han.