Politikere fra AP møter frivillige fra Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps

Toppkandidatene i Oppland AP på besøk hos Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps

Tirsdag 7.september var første- og andrekandidat i Oppland AP, Rigmor Aasrud og Rune Støstad, på besøk hos Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps for en prat om klimatilpasning og lokal beredskap.

Politikerne var i hovedsak invitert for en liten omvisning og prat om behovet for en styrking av lokal beredskap, samt bedring av rammebetingelsene for frivillige beredskapsorganisasjoner. Årsaken er at Røde Kors ønsker mer fokus på hvordan vi kan forebygge og håndtere klimakrisens humanitære konsekvenser, samt følgene dette har for samfunnssikkerheten.

- Det er alltid veldig nyttig å besøke Røde Kors. Det er en stor organisasjon som gjør en betydelig jobb for samfunnet vårt, og som er viktig å lytte til, sier Rune Støstad i Oppland AP etter besøket.

Røde Kors' bistand avgjørende under ekstremværhendelser

Røde Kors er offisiell støtteaktør for myndighetene. Som beredskapsorganisasjon stiller Røde Kors mannskap og ressurser til rådighet for redningsoppdrag, leteaksjoner og annen støtte i hele Innlandet.

- God lokal beredskap og forebyggende tiltak er den beste forsikringen vi har mot at endringene som kommer, fører til tap av liv, helse og velferd der vi bor. Det er forventet en reell økning av flom, jordras og andre ekstremværhendelser i Innlandet. I slike tilfeller kan det være avgjørende at det legges til rette for at Røde Kors kan bidra med mannskaper, kjøretøy og utstyr i akutte situasjoner, påpeker Hans Jørgen Dokk, regionleder i mjøsregionen for Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Røde Kors høster støtte hos distriktspolitikerne, Aasrud og Støstad, som er tydelige på at den lokale beredskapen og rammevilkårene for frivillige beredskapsorganisasjoner må styrkes dersom en samlet redningstjeneste skal være i stand til å håndtere utfordringene som kommer.

- Spørsmålet er ikke om det skjer, men når det skjer. Klimaendringene vil medføre flere ekstremværhendelser. Vi synes det er bra at Røde Kors er opptatt av å belyse dette, og bevisstgjør det offentlige på at klimaberedskapen er viktig, sier Støstad.

Støstad har selv opplevd flere hendelser med flom i hjemkommunen Kvam.

- Jeg har sett på nært hold hvor livsviktig jobb Røde Kors gjør i slike situasjoner, forteller han.

Lyttet til de frivillige

I Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps er de frivillige fornøyd med at politikerne kommer på besøk for å lytte til konkrete utfordringer man opplever som frivillig i driften av de lokale hjelpekorpsene.

- Vi fikk vist oss frem og hva vi jobber med. Det er viktig å bevisstgjøre politikere på hva Røde Kors egentlig er, og hva vi bidrar med i ulike nødsituasjoner. Samtidig tror jeg også vi fikk synliggjort hva slags tungrodde prosesser vi ofte må gjennom i forbindelse med finansiering og anskaffelser av nødvendig utstyr. Her går det unødvendig mye frivillige arbeidstimer, sier Mats Soli i Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps.

Etter besøket stadfester Aasrud og Støstad at regjeringen må gjøre mer for å styrke lokal beredskap og gjøre jobben til de frivillige enklere.

- Det er viktig å lytte til de som er på grasrota. Det er åpenbart nødvendig med en forenkling rundt anskaffelser av utstyr og unngå tid på byråkratiske prosesser, sier Støstad. Samtidig viser Rigmor Aasrud til samfunnsikkerhetsmeldingen som ble behandlet på stortinget i vår. Der AP fremmet et forslag om å sikre bedre refusjonsordninger og tilskudd til den frivillige redningstjenesten.

- Arbeiderpartiet foreslår å styrke den frivillige redningstjenesten gjennom ved blant annet å sikre kostnadsfri tilgang til nødnett, full momskompensasjon og vurdering av de økonomiske rammevilkårene, udtyper Aasrud.