En ung mann med mørk hud sitter i et atelier og maler mens han snakker med og smiler til en eldre person som forklarer ham noe.

Integrerende frivillighet

Det skal ikke alltid så mye til for at nylig bosatte flyktninger kan føle seg velkommen og mer hjemme i sitt nye samfunn.

En flyktningguide skal være en døråpner og en veiviser inn i det norske samfunnet for nye borgere. Mange som melder seg som frivillig i Oslo Røde Kors ønsker å bidra som nettopp det.

En støtte i overgangen til et nytt liv

Flyktningguide er en aktivitet i Oslo Røde Kors som kobler nylig bosatte flyktninger med frivillige som har bodd her en stund. De skal møtes et par ganger i måneden gjennom et helt år. Røde kors sørger for at flyktning og flyktningguide har noen felles interesser, men hva man gjør sammen er helt opp til den frivillige og flyktningen.

Dennis er helt fersk flyktningguide, men har allerede gjort seg opp noen tanker om hva som er viktig som frivillig. Han ønsker at hvert møte skal gi flyktningen økt kjennskap til det norske samfunnet.

– Jeg tenker hvordan det hadde vært om jeg selv var i et fremmed land med en fremmed kultur og et fremmed språk. Det gir den personen veldig mye, vil jeg tro, sier han.

Han tenker at det er viktig å ha noen man kan rådføre seg med i møtet med norsk kultur og som man kan støtte seg til i en krevende situasjon.

– Du vet aldri hva en flyktning har med seg i bagasjen fra hjemlandet sitt, sier han.

Fleksibilitet er viktig

Premisset for flyktningguiden er at man skal møtes minst to ganger i løpet av en måned. Hvor lenge man er sammen bestemmer man selv. Så det er ikke en altoppslukende aktivitet. Dennis jobber, trener og møter venner som mange andre. Men føler han absolutt har tid til å treffe den han er guide for i hverdagen.

– Han jeg er guide for hadde noen ønsker. Vi snakket om å bli kjent med byen og at språk er viktig, forteller Dennis.

Han mener at ved å finne ut hva man vil gjøre sammen tar man vare på begges interesser og skaper en gjensidig relasjon mellom flyktningguide og flyktningen. Det handler om å ha empati og villighet til å tilpasse seg.

Fokus på språk

Dennis og flyktningen han er guide for har gått på kafé sammen, der begge fikk mulighet til å bli bedre kjent. Da forsto Dennis blant annet at språk er noe av det viktigste en flykningguide kan bidra med. I tillegg til å kunne forklare skrevne og uskrevne regler i det Norske samfunnet.

– Personen har venner, men ingen av dem er norske, eller snakker norsk. Da kan det bli en ond sirkel og det blir vanskelig å integreres, forteller han.

Flyktningguiden er derfor en fin mulighet til å komme inn i miljøer hvor man hører og snakker norsk, og ikke minst kan utvide sitt nettverk. I tillegg arrangeres det samlinger i regi av Oslo Røde Kors, der man blant annet kan møtes for å skrive søknad og CV. Formålet med dette er å gjøre det lettere for flyktninger å komme seg ut i arbeidslivet og lære seg norsk. Men mest av alt handler det om å være til stede.

Alle kan bidra

Det skal ikke mye til for å hjelpe en flyktning å føle tilhørighet til et nytt land og en ny kultur. Det å lære hvordan det norske samfunnet er og fungerer er en viktig del av integreringen. Men det er ikke alltid så lett å få det til på egen hånd. Og det er stort behov for flere flyktningguider i byen vår. De få timene man tilbringer sammen med en som er ny i landet gir enorme verdier i form av bedre språk, større nettverk og bedre forståelse av hvordan samfunnet fungerer.