En pasient venter i en sykehusgang

Helsesenter for papirløse

Oslo Røde Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo driver Helsesenteret for papirløse migranter. All helsehjelp er gratis.

Vi søker etter helsepersonell innen psykisk helse.

Er dette deg? Send en mail til frivillig.oslo@redcross.no

Papirløse migranter er personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, men som av ulike årsaker forsetter å oppholde seg i Norge. Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon tilbyr gratis helsehjelp til denne gruppen, i tillegg til andre personer uten papirer, som ikke har søkt asyl eller som aldri har blitt registrert av norske myndigheter.

Drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

– All helsehjelp er gratis.
– Tilbyr vanlig helsehjelp der en kan møte lege, sykepleier, psykolog og fysioterapeut for konsultasjon.

Åpningstider:  

Tirsdag kl. 17.00 - 20.00
Torsdag kl. 11.00 -15.00

Telefon:          48 89 05 60