En kø av mennesker utenfor akkuttovernattingen venter på å få plass

Akuttovernatting for bostedsløse tilreisende

Oslo Røde Kors driver et overnattingslokale for menn på Majorstuen.

I Slemdalsveien 1 på Majorstuen, driver Oslo Røde Kors et overnattingslokale. Her kan gjester kjøpe overnatting i enten én eller fem netter. Tildeling av sengeplasser skjer ved loddtrekning ved inngangen til overnattingslokalet.

Akuttovernattingen tar i mot menn over 18 år, av ikke-nordisk opprinnelse. 
Oslo Røde Kors har nulltoleranse for rus.

På grunn av koronasituasjonen tar vi ikke betalt i denne perioden.

Viktig informasjon for overnattende

Åpningstid: Kl. 21.00 - 07.30
Adresse: Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Oppmøte for overnattende kl 21.00

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 948 586 74
Telefonen er kun betjent i åpningstiden

Epost: akuttovernatting.oslo@redcross.no

For information in English and other languages, click here.

Bli frivillig på Akuttovernattingen:

Det er frivillige som sammen med ansatte driver registrering innsjekk og utsjekk av gjester.

Krav til frivillige:

• Gjennomføre introduksjon til Røde kors innen 2 måneder etter 1.vakt
• Minimum 3 vakter i måneden
• Har fylt 18 år

Om vaktene:

Kveldsvakt kl 21.00 - 22.30

  • Sørge for bruk av anti-bac ved innsjekk
  • Passe på at det holdes god avstand
  • Dele ut sengetøy
  • Servere te
  • Snakke med folk om smittevern, mulighet for testing og vaksiner.

Morgenvakt kl 06.30 - 08.00

For tiden ingen morgenvakter av hensyn til smittevern.

For spørsmål og andre hevendelser, send en e-post til akuttovernatting.oslo@redcross.no eller ring vår vakttelefon 948 58 674 (betjent mellom kl 21-08)