En pasient venter i en sykehusgang

Helsesenter for papirløse i Oslo

Oslo Røde Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo driver Helsesenteret for papirløse migranter. All helsehjelp er gratis.

Vi søker etter helsepersonell innen psykisk helse.

Er dette deg? Send en mail til frivillig.oslo@redcross.no

Papirløse migranter er personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, men som av ulike årsaker forsetter å oppholde seg i Norge. Oslo Røde Kors og Kirkens Bymisjon tilbyr gratis helsehjelp til denne gruppen, i tillegg til andre personer uten papirer, som ikke har søkt asyl eller som aldri har blitt registrert av norske myndigheter.

Drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon.

– All helsehjelp er gratis.
– Tilbyr vanlig helsehjelp der en kan møte lege, sykepleier, psykolog og fysioterapeut for konsultasjon.

Åpningstider:  

Tirsdag kl. 16.00 - 20.00
Torsdag kl. 11.00 -15.00

Telefon:          48 89 05 60

Frivillighet

Hva kreves for å bli frivillig?

– Tid: Minimum 6 timer per måned i ett år. Tidspunkt varer med helsesenterets åpningstid

– Helsefaglig utdanning, godkjent autorisasjon og politiattest

– Skrive under på kontrakt med helsesenteret

– Gjennomføre grunnkurset Introduksjon til Røde Kors, spesialkurs og én opplæringsvakt 

– Språkferdigheter en en fordel

Kontaktinformasjon

For spørsmål om frivillighet eller andre ting ta kontakt på telefon: 48 89 05 60