Frivillig som snakker i telefonen

Ringevenn

Ønsker du en fast person å snakke med på telefon? Røde Kors har ringevenner som vil ta kontakt med deg fast for en hyggelig prat.

Ringevennene er Røde Kors-frivillige som har jevnlig telefonkontakt med personer som ønsker noen å snakke med, men som ikke kan eller ønsker å motta besøk. Det kan være ulike grunner til at man ønsker en ringevenn; helseplager, vansker med å komme seg ut, eller bare gleden ved en god samtale på telefon. Røde Kors setter sammen to personer som ut fra ønsker og bakgrunn kan ha en hyggelig prat om hverdagslige temaer.

Ringevenner fra Røde Kors har gjennomgått kurs og skrevet under taushetserklæring. 

"En god ringevenn har en behagelig telefonstemme, lytter oppriktig, har humor, er god på turtaking i samtalen og skaper tillit."

Hvordan få en ringevenn?

For å få en ringevenn må man være over 18 år og kontakte Oslo Røde Kors besøkstjeneste, enten personlig eller gjennom en person med fullmakt.

Kontakt oss:

Tlf 488 68 694
Epost: besokstjenesten.oslo@redcross.no 

Åpent mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00.