Mann som går ut av port

Nettverk etter soning i Oslo

Nettverk etter soning i Oslo er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.

Om oss:

Nettverk etter soning tok i 2017 initiativ til å starte landets første tilbakeføringssenter. Her finner du Grønland voksenopplæring (skole), NAV, Røverradion, Kriminalomsorgen og Nettverk etter soning (NES).

NES har arbeidstreningsarenaer med blant annet Red Bike sykkelverksted og kaféen Røverkaffe.

Vi jobber for å få relevante aktører for en god tilbakeføring inn i senteret. Målet er kompetansedeling, bedre samarbeid og tilgjengelighet for en svært sårbar målgruppe med store og sammensatte behov. Et bredt spekter av tilbud og oppfølging under samme tak skal bidra til at deltakerne kan legge bak seg et liv med rus og kriminalitet.

I tillegg ønsker vi å gi hjelp til våre deltakere, slik at de kan identifisere og bruke ressursene sine på en positiv måte, knytte nye kontakter og få positive opplevelser.

Historien til tilbakeføringssenteret:

Drømmen om et tilbakeføringssenter for straffedømte har levd lenge. I 2017 ble drømmen endelig til virkelighet.

På vårparten ble lokaler i Grefsenveien 26 pusset opp ved hjelp av innsatte, møblert ved hjelp av gaver og innredet ved hjelp av frivillige. De første syklene rullet inn i et eget sykkelverksted, de første koppene med straffekaffe ble laget av personer i arbeidstrening og kontorlokaler tatt i bruk. Oktober 2017 ble senteret offisielt åpnet av HMK Mette Marit, med ordføreren, deltakere og samarbeidspartnere til stede.

Våre tilbud

 

Her finner du vår aktivitetskalender

Her finner du oss:

Vi holder til i Tilbakeføringssenteret i Grefsenveien 26, mellom Sandaker og Storo i Oslo. Her finner du også Grønland voksenopplæring.

Kontakt oss:

Epost:  nes.oslo@redcross.no
Telefon: 23 23 00 92

Du finner oss også på Facebook