Daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal. Foto: Oslo Røde Kors Vis bildetekst
Daglig leder i Oslo Røde Kors, Elin Holmedal

Frivillighet i koronaens tid

Etter flere år i rettsvesenet, ville Elin Holmedal gjøre mer for de sårbare gruppene i byen vår. Som daglig leder i Oslo Røde Kors opplever hun mening i arbeidet hun gjør, hver dag.

Oslo Røde Kors er en lokal organisasjon som står godt plantet på to bein, nemlig beredskap og humanitære aktiviteter. Og i de siste månedene med pandemi, har organisasjonen hatt nok å gjøre. Elin Holmedal mener pandemien har tydeliggjort hva beredskap egentlig er.  
 
- Beredskap har alltid ligget mitt hjerte nært.  Men en ting er å trå til når samfunnet blir rammet av en krise. Veldig mange av de humanitære aktivitetene vi til daglig gjør i Oslo Røde Kors er også beredskap. Alt fra å besøke en som kjenner seg ensom, ha samtale med en fengselsinnsatt eller å hjelpe en ungdomskolelev med lekser. Det handler i bunn og grunn om å være i beredskap, å kunne formidle informasjon og være til stede for alle folkene i byen vår.  

Oslo er hjemme 

Elin er selv født og oppvokst i området og har bodd over halve livet i Oslo. Hun har reist og bodd mange andre steder, men det er Oslo som er hjemme. Hun er glad for at byen er liten nok til å bevege seg til fots og at kollektivtrafikken utover det tar henne rundt dit hun ønsker. Marka eller sjøen.  
- Oslo er en by med mange muligheter for å gjøre ting uten at du trenger så mye midler. Det liker jeg. Oslo har i grunnen alt. 

Men Oslo er også en by med levekårsutfordringer. Og det er en viktig grunn til at Elin for tre år siden søkte seg til Oslo Røde Kors. Tidligere har hun jobbet i rettsvesenet, både som advokat og dommer.   

- Gang på gang har jeg sett samfunnsutfordringer her i byen som ikke blir tatt fatt i. Jeg satt på en slags tribuneplass og så på alt som ikke fungerer så bra.  
 
Hun kjente et behov for å aktivt være med å skape endring. I Oslo Røde Kors opplever hun nettopp det.  

- Det handler om flere ting. Jeg tipper du får det samme svaret fra de aller fleste som jobber her. Det å ha et meningsfullt liv henger for mange sammen med det å ha en meningsfull jobb. Og du skal ikke lete lenge for å finne en god mening eller motivasjon i det vi driver med her.  

Gaven tilbake 

Med 40 humanitære aktiviteter i hovedstaden stiller 3600 frivillige i Oslo Røde Kors opp for mennesker i sårbare livssituasjoner fra hele byen. Unge og gamle. At verdien av det frivillige arbeidet som gjøres er uvurderlig for deltakerne, er ikke Elin i tvil om.  
- Men det er også veldig sterkt å høre historiene fra de frivillige om gaven de opplever å få tilbake. 

Hun trekker frem to eldre frivillige hun snakket med for en tid tilbake. Olaf og Gjermund er begge over 70 år. De bruker store deler av fritiden sin på frivillig arbeid.  

- I kjølvannet av disse to mennene, er en gruppe mennesker som de har hjulpet opp og frem. Det å oppleve seg selv som verdifull, kanskje også i en alder hvor man kan føle å ha blitt litt avskrevet i samfunnet, er veldig viktig.  

Stort potensiale i nye frivillige 

En rapport nylig utgitt av Institutt for samfunnsforskning viser at 62% av innbyggerne i Oslo utførte frivillig arbeid i 2019.  Hovedvekten av de frivillige i Oslo Røde Kors er kvinner i tyve – og trettiårene.  

-Jeg tror det ligger enorme muligheter i å rekruttere fra andre demografiske grupper enn det vi gjør i dag, og jeg tror mange bare venter på å bli spurt. Mye av rekrutteringsarbeidet vårt fremover ligger nettopp i å nå andre deler av befolkningen, både fra andre steder i byen og i andre aldersgrupper. 

Korona i hovedstaden 

Oslobeboerne har siden midten av mars fått kjenne myndighetenes smittevernstiltak på kroppen. Og det er vanskelig å si hvor lenge og i hvilken form vi skal leve med pandemien. Oslo Røde Kors opplever at behovene til menneskene de møter har blitt enda større i denne perioden. 

- Arbeidet vi gjør for å bryte isolasjon og ensomhet har blitt enda viktigere nå, som å hjelpe folk til å bygge nye nettverk, komme seg ut av en gjeldssituasjon og øve seg på å være arbeidstaker. Vi må se etter nye måter å utføre arbeidet vårt på og tilpasse oss i omskiftningene i samfunnet.