Tre menn som arrangerer ungdomsuka i Eidsberg Fengsel Vis bildetekst
Fritidsleder på Eidsberg Simen Rem, Kristoffer Høidal fra Viken Røde Kors og Tomas Myra koordinator Nettverk UNG er med å arrangere ungdomsuka i Eidsberg fengsel.  

Uke 40 andre år på rad 

I høstferien inntok Røde Kors Eidsberg fengsel. Målet med Uke 40 er å gi de unge innsatte verktøy for å endre livskurs.  

20 ungdommer deltok under ungdomsuka, Uke 40, i Eidsberg fengsel. Gjennom livsendringskurs ønsker Røde Kors og Kriminalomsorgen å hjelpe de innsatte slik at de kan ta de rette avgjørelsene videre i livet.  

- Vi er i en særstilling i måten vi jobber med innsatte. Vi kommer jo ikke inn og straffer folk. Vi kommer inn med masse glede, energi, kjærlighet og omsorg, ser alle, og er opptatt av takt og tone. Vi skaper en arena der folk føler seg trygge, forteller Tomas Myra fra Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors.  

Høy tillit 

På programmet sto temaer som rus, kriminalitet, nettverk og miljø. De innsatte deltok på samarbeidsøvelser, fysisk og mental trening og DJ-workshops.  

- Med dette arrangementet setter vi en standard for hva man kan få til av samarbeid igjennom tillit. Det er helt unikt det vi holder på med, sier Myra.  

Han mener Røde Kors er i en særstilling fordi de ofte er inne i fengslene fra før, er kjent og har høy tillit blant de innsatte. Og når han får tilbakemelding fra de innsatte om at dette er den beste uka i året, blir han rørt.  
- Man blir litt ydmyk av denne jobben, sier Myra.  

Følger opp videre 

En viktig del av ungdomsuka, er rekruttering av innsatte til Nettverk UNG. Dette er et tilbud gjennom Nettverk etter soning til de mellom 15 og 23 år som enten har blitt tatt for straffbare forhold eller som er i risikosonen. Her kan de få hjelp i kontakt med NAV, Konfliktrådet og barnevern. Nettverk Ung arrangerer aktiviteter og besøk i fengsel. De tilbyr også arbeidstrening og hjelp til å søke jobb.  

- Veldig mange av de gutta som nå skal inn hos oss i Nettverk UNG, har vi rekruttert igjennom ungdomsuka i Eidsberg fengsel, sier Myra. 

Trenger flere frivillige  

Som alle aktiviteter i Oslo Røde Kors, er Nettverk Ung frivilligbasert. Og de trenger flere engasjerte folk med på laget. Som frivillig i Nettverk Ung er den viktigste oppgaven å være til stede for de unge, slik at de føler seg sett og hørt. Alle frivillige får opplæring og oppfølging.  

- Vi trenger alltid gode frivillige som har tid og er fleksible i timeplanen sin. Vi har plass og alle er velkomne.