Miljøsertifisering i Oslo Røde Kors

Oslo Røde Kors har en målsetning om å bli miljøsertifisert i løpet av 2023.

Målet er å bli sertifisert gjennom stiftelsen Miljøtårn. Sertifiseringskriteriene dekker områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Dette skal gi virksomheten gode forutsetninger for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer, og samtidig bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Oslo Røde Kors har nedsatt en arbeidsgruppe som gjennom året har jobbet med innrapportering og miljøregnsskap. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med nasjonalkontoret i Norges Røde Kors.