Pris til Kim Anthony Vis bildetekst
På vegne av Norges Røde Kors var landsstyrets representant, Gaute Sars Olsen, til stede for å dele ut medaljen til Kim Anthony (t.h). Til venstre ser vi distriktsleder i Østfold, Anders Lervold. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Tildelt fortjenstmedalje

Kim Anthony i Askim Røde Kors har vært aktiv i Røde Kors fra 1998 og er det den dag i dag. På årsmøtet til Østfold Røde Kors på Scandic Brennemoen ble han tildelt Norges Røde Kors Fortjenstmedalje.

Han har hatt en rekke tillitsverv lokalt og på distrikt. Fra starten i 1988 har han vært både styremedlem og nestleder i lokalforeningen i Askim. I dag er han leder i foreningen.

I tillegg har Anthony også vært styremedlem i distriktsstyret i Østfold Røde Kors fra 2009 til 2 13. 

Prisen mottar han for sitt engasjerte arbeid for Røde Kors, og de Røde Kors er til for, både i Askim Røde Kors, og i Østfold Røde Kors, samt hans langvarige i nsats for aktiviteten Ferie for alle i Østfold.  

På vegne av Norges Røde Kors var landsstyrets representant, Gaute Sars Olsen, til stede for å dele ut medaljen.  

Begrunnelsen:

Det beskrives i søknaden at han helt fra starten i 1998 har bidratt til å bygge opp Askim Røde Kors, har skaffet gode og egnende lokaler, startet Røde Kors aktivitet og har vært pådriver til å skaffe båt og bil. Han har vært med på å starte Bark aktiviteter, samt bidratt til oppstart av en kvinnegruppe som er et tilbud til innvandrerkvinner. 

Siden 2011 har han hvert år brukt en uke av sin sommerferie på Ytterbøl i Marker, og på vegne av Østfold Røde Kors, vært an varlig for all matlaging på aktiviteten Ferie for alle. 

I søknaden beskrives han videre som en markert leder for Askim Røde Kors, og han på sin stillferdige måte har med stort engasjement bidratt til å videreutvikle lokalforeningen med klokskap og  reativitet, sammen med en stor evne til å trekke med seg øvrige frivillig i og utenfor Røde Kors på en forbilledlig måte mot et felles mål.  

Østfold Røde Kors distriktsstyre støtter søknaden helhjertet, og uttaler at Kim Anthony har bygget opp Askim Røde Kors til å bli en velfungerende lokalforening, og med et godt samarbeid med kommunen for å nå de mest sårbare.