Personer i vinterlek. Vis bildetekst
Illustrasjonsfoto: Røde Kors

Gratis påskeferieopphold i regi av Røde Kors

Ferie for alle er Røde Kors sitt ferietilbud til familier med barn i alderen 6-13 år og som over tid har hatt utfordrende økonomi.

Oppholdene samt transporten fra Oslo til feriesentrene er gratis for både gjestene og hjelpeapparatet. Feriene er rusfrie og vi vektlegger spennende friluftsaktiviteter for hele familien. På grunn av koronapandemien vil påskeferieopphold bli noe annerledes enn de oppholdene vi vanligvis tilbyr. Vi vil ha et tilpasset ferieopphold med færre deltagere enn vanlig. All aktivitet i Røde Kors-regi gjennomføres i henhold til myndighetenes smittevernregler og vi følger også nå lokal smitteutvikling nøye.

Påskeferieoppholdene arrangeres her:

Sted:

Tidspunkt:

Merket Røde Kors senter

26.03. til 30.03.
Søknadsfrist: 5. mars

Vrådal Ferieleiligheter

26.03. til 30.03.
Søknadsfrist: 5. mars

Merket Røde Kors senter

31.03. til 04.04.
Søknadsfrist: 5. mars

Vrådal Ferieleiligheter

31.03. til 04.04.
Søknadsfrist: 5. mars

Feriedager

For familiene som ikke får plass på våre ordinære ferieopphold vil vi arrangere gratis, spennende alternative feriedager. Informasjon og detaljer rundt disse dagene sendes til familiene som ikke får plass på våre ferieopphold.

Hvem kan søke

Tilbudet gjelder for familier med svak økonomi, med minst et barn i barneskolealder 6 til 13 år som er bosatt i: Viken, Innlandet og Oslo. På oppholdet vil det være en gruppe Røde Kors frivillige. De frivillige bistår familiene, leder ut i aktivitet og ser til at smittevern overholdes. Våre frivillige kurses i smittevern på forhånd. Hver familie vil i år få en primærkontakt som følger familien gjennom oppholdet. De frivillige har som regel ikke helsefaglig utdannelse og skal ikke fungere som avlastere. Det er derfor viktig at foreldrene kan ivareta egne barn. Det er viktig at familien kan fungere sosialt sammen med andre, og alle i familien må derfor kunne et minimum av norsk. Dette må tas med i betraktning før påmelder søker for en familie. En aktuell familie bør være godt informert om hva det søkes på, og kriteriene for å komme i betraktning.

Søknadsprosessen

Alle søknader må gå via hjelpeapparatet i kommunene. Når søknadene er ferdigbehandlet, sendes svaret til påmelder som informerer familiene. Nytt av året er at vi også sender ved et brev vi ønsker dere skal videreformidle til familiene som har fått innvilget søknaden. Der får de informasjon om hva de skal gjøre dersom de opplever symptomer knyttet til Covid-19. Svaret vil også inneholde praktisk informasjon om innhold, datoer og oppmøte for avreise. Søknader som blir sendt direkte fra familier uten at påmelder er involvert, vil dessverre ikke bli behandlet.

Endringer kan forekomme

Som påmelder ber vi deg være oppmerksom på at det kan komme endringer, og vi oppfordrer dere til å informere familiene om dette ved påmelding. Røde Kors følger de råd som myndighetene gir og tilpasser våre aktiviteter deretter. Familiene må være villige til å følge de smittevernregler og tiltak som iverksettes på feriestedet/feriedagen for å ivareta sikkerheten for alle som deltar på oppholdene våre. Overholdes ikke disse kan det medføre at oppholdet må avbrytes.

Kontaktinformasjon:

Ferie for alle Østlandet
E-post: ffostlandet@redcross.no
Tlf: 22 05 40 00