Røde Kors sitt kors på operataket i Oslo

Ledersamling Østfold Røde Kors 2021

Som tillitsvalgt og aktivitetsleder i Røde Kors er du en sentral, og viktig frivillig for oss.

Det er klare forventninger til hvem du skal være, hvilke oppgaver du skal følge opp, og hvordan du skal imøtekomme disse.

Mange mennesker, både frivillige, ansatte og ikke minst deltakere, trenger deg. Du skal motivere, sette retning, og fremstå som et godt eksempel.

Vi vet at det å være tillitsvalgt eller aktivitetsleder i Røde Kors er engasjerende, og meningsfylt. Vi vet at det å ha ansvar i Røde Kors kan være krevende. Østfold Røde Kors ønsker derfor å invitere til en helg fylt med inspirasjon og engasjement:

 • Denne helgen skal vi skal gi deg verktøy og faglig påfyll, sånn at du har et enda bedre grunnlag til å være leder og skape god kultur i Røde Kors.
 • Denne helgen skal du få treffe andre ledere. Du skal få høre hvordan de opplever hverdagen og møter utfordrende situasjoner.
 • Denne helgen skal legge grunnlag for samarbeid og nettverk med andre.
 • Denne helgen skal du du ha det gøy.

Som tillitsvalgt og aktivitetsleder i Røde Kors, gjør du en viktig humanitær innsats. Vi gleder oss til å dele helgen med deg!

Vi ønsker velkommen til ledersamling på Quality hotel Sarpsborg 3.- 5. desember.

Rapport: Behovs- og kapasitetsvurdering av oppvekstfeltet i Røde Kors i Viken

Tid:

Når

Tid

Hva

Hvem

Fredag 3. Desember

18:30 – 21:00

Fagbolk med middag

Distriktsstyret og lokalforeningsledere

Lørdag 4. Desember

09:00 – 20:00

Fagbolker som avsluttes med middag

Distriktsstyret, d-råd, lokalforeningsstyret, lokalråd og aktivitetsledere

Søndag 5. Desember

09:00 – 14:00

Fagbolker som avsluttes med lunsj

Distriktsstyret, d-råd, lokalforeningsstyret, lokalråd og aktivitetsledere

Søndag 5.
desember

11:30 – 16:00

Separate fagbolker inkludert lunsj

Omsorg og Hjelpekorps

 Se utfyllende program her

Hvem kan delta:

 • Medlemmer av distriktsstyret
 • Medlemmer i distriktsråd
 • Lokalforeningsstyret
 • Lokalråd
 • Aktivitetsledere

Påmelding:

Alle som skal delta på ledersamling må melde seg på via denne lenken.  Påmeldingsfrist er 14. november.  

Merk at påmelding genererer en utgift for lokalforeningen og deltakelse må derfor være avklart med lokalforeningsleder (gjelder deltakere fra lokalforeninger). Påmelding er bindende. Ved avmelding vil lokalforeningen allikevel faktureres for hele oppholdet. 

Program:

Sammen skal vi diskutere viktige tema som:

 • Kultur og ledelse
 • Frivillighetstender og fremtidens frivillighet
 • Personvern og GDPR – hva vil det si for lokalforeningen og aktivitetene
 • Klimabestemmelser i Røde Kors – hva betyr dette for oss?
 • Vi setter søkelyset på oppvekst – hvordan møter vi utfordringene?
 • Egne fagbolker for omsorg og hjelpekorps

Pris:

 • Overnatting fredag-søndag 2000,-
 • Overnatting lørdag-søndag 1000,-
 • Dagpakke lørdag/søndag 500,-
 • Dagpakke lørdag med middag 700,-
 • Deltakelse fredag og lørdag (uten middag lørdag) 1000,-

For spørsmål angående opphold og påmelding, ta kontakt med:

Karin nytt bilde
Karin Nordby
Seniorrådgiver
Kontorsted
Mysen
E-post
karin.nordby@redcross.no
Mobil
951 49 402

 

For øvrige spørsmål, ta kontakt med: 

henrik s riktig bilde
Henrik Sæterdal
(I permisjon)
Kontorsted
Drammen
E-post
henrik.saterdal@redcross.no
Mobil
454 43 848