Personer som smiler på bilde. Vis bildetekst
Foto: Røde Kors

Besøk fra IFRC på Ankomstsenteret i Råde

I dag bor det i overkant av 400 mennesker på ankomstsenteret for asylsøkere i Råde. De har kommet for å søke beskyttelse, og oppholdet på ankomstsenteret kan vare fra noen dager og opptil tre uker.

– Dette er en teltleir, og et senter der mye er samlet på ett sted. Asylsøkere som kommer hit får registrert seg hos politiet, får gjennomført obligatorisk tuberkuloseundersøkelse, det er tilbud om helsehjelp og informasjon om asylprosessen - og ikke minst er Østfold Røde Kors der med dyktige frivillige og ansatte og tilbyr blant annet aktiviteter for barn og norskopplæring til voksne. Frivillige fra Røde Kors gir her et svært viktig tilbud til mennesker i en sårbar situasjon, forteller Anne Bergh, generalsektretær i Røde Kors.

Mandag 29. april var Bergh, generalsekretæren i IFRC, hans rådgiver på besøk på senteret sammen med distriktsleder i Østfold Røde Kors Robert Flobergseter, Linn Hege Heggli Andoh, Kine Venning-Jøssund og Anders Lervold som er lokalforeningsleder i Råde Røde Kors. 

– Sammen med representanter fra UDI, Link og politiet fikk vi en god gjennomgang av hvordan ankomstprosessen er lagt opp. Stor takk til alle dere som gjør en innsats for asylsøkerne som kommer til Råde og tusen takk til alle som la til rette for at vi fikk besøke senteret i dag, og ikke minst stor takk til Kim Anthony som brakte oss alle trygt fra Oslo til Råde og tilbake igjen, sier Bergh.