Personer som smiler til fotografen Vis bildetekst
FORNØYDE: F.v. Øyvind Bruflat (Halden Røde Kors) og Terje Haga (Askim og Hobøl Røde Kors). Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors

Fortjenstmedalje til Øyvind og Terje

På årsmøtet til Østfold Røde Kors ble Øyvind Bruflat og Terje Haga tildelt Norges Røde Kors Fortjenstmedalje.

Utdelingen var det Pernille Lemming fra landsstyret og distriktsleder i Østfold, Robert Flobergseter, som sto for. 

Mann som får medalje
Norges Røde Kors Fortjenstmedalje til Øyvind Bruflat. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Øyvind Bruflat

Den første som skal få tildelt en æresbevisning i dag, er en person som har vært en brennende engasjert frivillig på tvers av avdeling og på tvers av foreninger i Østfold.

Personen klarer ifølge distriktsstyret å kombinere historien fra 1863 med å være fremoverlent og nytenkende.

Videre beskrives personen som en det søkes råd hos, som blir lyttet til og er til hjelp for ledelsen i mange foreninger i Røde Kors i Østfold.

Han har vært aktiv siden 1985, og var korpsleder i Sarpsborg fra 1988 til 1993.

Han er i dag lokalforeningsleder i Halden Røde Kors, som han ifølge søknaden, har bidratt til å gjøre til en «mønsterforening», med utviklet aktivitetsportefølje, utvidet nettverk, styrket økonomi og elektrifisering av bilparken. Hans ledelse har vært en viktig årsak til å få til denne utviklingen.

Norges Røde Kors komité for æresbevisninger tildeler Norges Røde Kors Fortjenstmedalje til Øyvind Bruflat for hans engasjerte og langvarige arbeid for Røde Kors og de Røde Kors er til for, i Halden Røde Kors, Sarpsborg Røde Kors og Østfold Røde Kors.

Mann får medalje på årsmøtet
Norges Røde Kors Fortjenstmedalje til Terje Haga. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Terje Haga

Den andre som skal få tildeltæresbevisning i dag, er en som ifølge søknaden, er i en egen klasse når det gjelder organisasjonskunnskap og lojaliteten til prinsippene.

Personen går foran som et godt eksempel for alle som møter vedkommende.

Han har vært flink til å dele sin kompetanse med andre lokalforeninger som skal starte opp nye aktiviteter, og går ikke av veien for å tenke nytt for å nå de som trenger Røde Kors aller mest.

Videre beskrives han som en viktig støttespiller for aktivitetsledere og styremedlemmer. Han er daglig på kontoret, bestiller, kjøper inn, trykker opp, legger til rette for kurs, holder orden på alle samarbeidsavtaler, politiattester og alt annet vi måtte trenge hjelp med.

Han er en viktig årsak til at lokalforeningen i stor grad leverer aktiviteter og opplevelser til veldig mange av de sårbare gruppene i lokalsamfunnet.

I søknaden beskrives han som en person som har vært opptatt av at barn skal være med, ikke stå utenfor og få nok mat i Røde Kors-aktivitet.

Han var en viktig bidragsyter til at Askim Røde Kors startet BARK og Ungdommens Røde Kors.

Han var med på å få i gang Askim Røde Kors største inkluderingsaktivitet, en nettverksgruppe for flyktninger, psykisk helse, lavinntekt og ensomme.

Han har vært kasserer i Skjetten og Lillestrøm Røde Kors fra 1985 til 1995.

Sekretær i Skiptvet Røde Kors fra 1995 til 2012, medlem av distriktsstyret i Østfold Røde Kors fra 2021 til 2023, og nestleder og kasserer i Askim og Hobøl Røde Kors fra 2012 til dags dato.

Norges Røde Kors komité for æresbevisninger tildeler Norges Røde Kors Fortjenstmedalje til Terje Haga for hans engasjerte og langvarige arbeid for Røde Kors og de Røde Kors er til for, i Skjetten og Lillestrøm Røde Kors, Skiptvedt Røde Kors, Askim og Hobøl Røde Kors og Østfold Røde Kors.