Dame som prater til årsmøtet Vis bildetekst
Pernille Lemming fra Landsstyret. (Foto: Glenn Thomas Nilsen/ Røde Kors)

Landsstyrets tale på årsmøtet

I år var det Pernille Lemming om representerte Landsstyret på årsmøtet i Østfold.

Kjære alle sammen!

På vegne av landsstyret er det en glede for meg å kunne være til stede og hilse årsmøtet til Østfold Røde Kors.

Når jeg ser utover dere, ser jeg selve demokratiet i Røde Kors. Det er sterkt og flott å kunne bevitne. Det er en gjeng med virkelig flotte folk i denne forsamlingen.

Det tror jeg Røde Kors’ grunnlegger, Henry Dunant, hadde vært enig med meg i.

Dunant, som var en sveitsisk forretningsmann, var på reise i Italia i 1859. Da passerte han landsbyen Solferino, og en fryktelig slagmark.

Slaget stod mellom fransk-italienske styrker på den ene siden, og østerrikere på den andre. På marken lå 6 000 døde og 40 000 sårede. Det var grusomt, og gjorde dypt inntrykk på Dunant. Han forstod at han måtte gjøre noe.

Derfor samlet han lokalbefolkningen og organiserte pleie og stell for de sårede.

Det spilte ingen rolle hvilken side soldatene hadde kjempet for. Mottoet deres var «tutti fratelli» – vi er alle brødre.

I ettertid skrev Dunant boken «Minner fra Solferino». Her lanserte han idéen om å danne nøytrale foreninger som kunne gi helsehjelp til sårede soldater.

Dette ble starten på Røde Kors og Genèvekonvensjonene. Vi har vært en internasjonal bevegelse siden 1863, og allerede i 1865 ble den første Røde Kors-foreningen stiftet i Norge.

Det er over 160 år med historie – der Røde Kors, på ulike vis, har stått opp for humanitære verdier.

På landsmøtet i oktober vedtok vi et nytt hovedprogram.

Der tok vi inn et nytt samfunnsmål, som nettopp handler om at vi skal være en sterk stemme for humanitære verdier. Det er nødvendig i en verden som er preget av krig og lidelser flere steder i verden.

Krigens grusomheter, som preget Dunant i 1859 og ansporet han til å grunnlegge vår bevegelse, finnes den dag i dag.

Vi i Røde Kors fortsetter arbeidet som ble startet av Henri Dunant og lokalbefolkningen under slaget ved Solferino, og hjelper alle som trenger det i krig eller krise.

Så lenge det finnes krig, finnes ofre. Derfor er vårt oppdrag like relevant i dag som for 160 år siden. Men humanitære behov finnes ikke bare i krig og kriser. Det kan ta så mange former og arte seg på ulike vis.

Det gjenspeiles i bredden av våre innsatsområder i Norges Røde Kors – både nasjonalt og internasjonalt.

Når vi tenker på det, er det egentlig utrolig, alt hva vår bevegelse rommer.

Røde Kors rommer så uendelig mye, fordi det å stå opp for humanitære verdier er så uendelig viktig. Alt vi gjør er viktig, og vår rolle kommer bare til å bli viktigere.

Røde Kors er å gi helsehjelp i områder rammet av væpnet konflikt, som i Ukraina og på Gaza-stripen.

Det er viktig.

Røde Kors er å trå til når by og bygd blir rammet av ekstremvær. Folk må evakueres fra innesnødde eller oversvømte hjem. Når påsken kommer, er det mange langs skisporene som trenger hjelp.

Det er viktig.

Røde Kors er å gi et tilbud til barn og unge som opplever utenforskap. Over 100 000 barn i Norge lever i familier med varig lavinntekt. I fengslene sitter innsatte som trenger noen å snakke med. På sykehjemmene er det ensomme eldre som trenger en hånd å holde i.

Det er viktig.

Røde Kors er å gjøre folk og folkevalgte her hjemme oppmerksomme på konsekvensene av klimaendringer på Afrikas Horn og i Pakistan.

Det er viktig.

Alt dette gjør vi. Alt er viktig, og det kommer bare til å bli viktigere. For vi lever i en verden med en stadig mer spent sikkerhetspolitisk situasjon.

Omstillingen til et mer klimavennlig samfunn går sakte.

Konsekvensene vi har merket så langt, er kun en forsmak.

Vi blir flere eldre, og kapasiteten i offentlig velferd blir utfordret.

Utfordringene vi som frivillig humanitær organisasjon skal møte, er rike i antall og omfang.

Vi må forberede oss på det som kommer. Og det gjør vi også. Derfor mener jeg at vi har grunn til å være optimistiske. Vi har gode resultater å vise til. Vi når målene våre.

Både når det gjelder arbeidet med barn og unge, omsorgsaktiviteter og med søk og redning.

Vi har sett det på påskefjellet, både i år og i fjor og årene før det. Frivillige har rykket ut over hele landet for å hjelpe til langs skisporet – og funnet de som har gått seg bort.

Røde Kors Ungdom har en enorm økning i opprettelser av Treffpunkt.

Med ankomsten av tusenvis av flyktninger fra Ukraina, har vi satt i gang og tilbydd aktiviteter for å inkludere og forebygge ensomhet.

Vi så det under Hans. Aldri før har Røde Kors i Norge respondert på så mange hendelser på én gang og med så mange lokalforeninger.

Og vi jobber mer og mer som ett Røde Kors.

Vi i landsstyret ønsker å styrke den gode beredskapen i Røde Kors enda mer.

I første omgang er det kraftigste tiltaket en god satsning i Finnmark for å øke tilstedeværelsen vår der.

Også her i distriktet har vi sett utvikling og imponerende resultater.

Hjelpekorpsene i Østfold har utmerket seg med godt samarbeid på tvers. Seg imellom, men også for å støtte andre Røde Kors-aktiviteter.

Hjelpekorpsene i Østfold Røde Kors ble kalt ut til 24 aksjoner, hvorav åtte var utenfor distriktet. Dere utførte også 165 pasientoppdrag gjennom suppleringskjøring.​ Da er det godt at å ha ordentlige kjøretøy. Tre korps bestilte nye ambulanser i 2023.​

Omsorgsaktivitetene står også høyt i kurs i Østfold.

Et godt eksempel på det er Visitor. Rundt omkring i fengslene i Østfold har det i løpet av året blitt arrangert en rekke aktiviteter med og for innsatte. Det har vært pizzakveld og live-konsert ved Ravneberget fengsel.

Sommerfest med grilling ved Indre Østfold fengsel og flere ulike julearrangementer ved blant annet Halden fengsel. Alle disse samlingene og arrangementene som har blitt iverksatt av aktivitetslederne og visitorene i regionen er til stor glede for de innsatte, og fremmer samhold og inkludering.

Det samme kan vi si om aktiviteter for flyktninger og de med innvandrerbakgrunn. Året 2023 var nemlig et svært innholdsrikt år for disse aktivitetene. I 2022 søkte i overkant av 40 000 personer om asyl eller kollektiv beskyttelse. I 2023 endte tallet på 40 716.

Ankomsttallene steg drastisk fra midten av august, og ankomstene lå på over 1000 personer i uken over en lengre periode i høst. Det var et rekordår for bosetting, og behovet for lokale aktiviteter var stort. Akuttinnkvarteringer og asylmottak ble lagt ned og opprettet i distriktet på kort varsel.

Dette var til tider utfordrende å ha oversikt over. Men lokalforeningene i Østfold leverte!

Mange lokalforeninger oppskalerte aktivitet og hevet kvaliteten. Dette kom mange i målgruppen til gode.

Østfold- og Råde Røde Kors gjør også en helt spesiell innsats på Nasjonalt Mottakssenter på Råde. Dette er for mange et første møte med Norge etter å ha flyktet fra krig og konflikt. Her legges det mye og viktig frivillig arbeid, tidvis under krevende forutsetninger. 

Totalt delte frivillige ut 5280 is til stor glede for store og små̊ på Råde. Og om hjerterom og medmenneskelighet kan måles i is, så er det ikke rart at tallet er høyt.

Østfold er gode på oppvekst, med veldig mye god lokal aktivitet for barn og unge. Røde Kors Ungdom i vekst. 

I Østfold finner vi også «Fellesverket 1016» i Sarpsborg, drevet av distriktet i samarbeid med Sarpsborg Røde Kors. I 2023 har Fellesverket i Sarpsborg hatt en meget god utvikling i antall deltakere, med tilnærmet doblet antall besøkende ungdommer i forhold til 2022.

En av ungdommene sier: «Jeg synes det er bra at man kan komme hit helt alene, uten å være bekymret for det liksom. Plutselig sitter man midt inni et Uno-spill med mange kule folk som man ikke har snakket med før, også er man nesten som kompiser plutselig».

På Ferie for alle ble det satt rekord med hele 28 opphold. I alt har 381 familier med til sammen 1475 personer fra Østfold, Akershus, Buskerud og Oslo deltatt på våre ferieopphold. Det sier noe om dyrtiden og vår rolle i den.

Behovet er stort og mange år ikke plass, men tilbakemeldingen fra de som år plass er fantastiske å lese. En 10 år gammel gutt uttrykte sin takknemlighet så vakkert: «Dere har vært et lys av håp for meg og familien min».

Det er hans tegning dere ser bak meg. Mor og far holder hender, og holder samtidig rundt barna sine. Sammen utgjør de et hus. Et sterkt uttrykk for trygghet og samhold. 

Barn sitt tegning
Her er tegningen.

Sier ikke det alt om frivilligheten?

Jeg synes det sier alt om betydningen av engasjementet og innsatsen dere legger ned. Det er dette det handler om – å være til for et annet menneske.

Det dere har fått til er imponerende.

Jeg har lyst til å trekke frem et viktig oppdrag vi i landsstyret har fått fra landsmøtet nå i høst, nemlig frivillighetsprosjektet.

I forrige landsmøteperiode opparbeidet vi oss kunnskap om trender og utviklingstrekk for frivilligheten i Røde Kors og i Norge gjennom innsiktsarbeidet «Fremtidens frivillighet».

I denne landsmøteperioden er det tid for å gjøre noe med det vi vet. Prosjektet har som mål å bidra til at det skal være enkelt å bli frivillig, være enkelt å være frivillig og være enkelt å drive lokalforening.

Gjennom arbeidet skal vi også jobbe med å definere hvordan vi skal innrette arbeidet vårt for og med yngre målgrupper.

Nå er vi samlet til årsmøte. Dere skal stake ut en ny kurs. Det er en god anledning til både å feire og ta lærdom.

Dere har viktige diskusjoner og vedtak framfor dere.

Jeg håper at dere også får mulighet til å ha det hyggelig sammen. Kameratskap og sosiale relasjoner er en byggestein i frivilligheten.

Det å stille opp og gi av seg selv kan ta på. Derfor må vi være rause med hverandre og med oss selv.  

Det vil komme godt med. For i årene som kommer, vil vi trenge enda flere hender.

På vegne av landsstyret må jeg få takke hver og en av dere for innsatsen dere legger ned – både frivillige og ansatte.

Vi skal fortsette å levere.

Både her i distriktet, nasjonalt og internasjonalt. For alt vi gjør er viktig. Oppdraget ligger klart: Vi avdekker, hindrer og lindrer menneskelig nød og lidelse.

Landsstyret og jeg ser frem til å fortsette det oppdraget sammen med dere.

Godt årsmøte og tusen takk for oppmerksomheten.