Røde Kors-avisa mai 2024

I denne utgaven av Røde Kors-avisa for Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by møter du åtte dedikerte frivillige, i tillegg kan du lese om våketjenesten og frivillig arbeid i fengsel.

Røde Kors-avisa som pdf

Røde Kors-avisa vår 2024
Forsiden til Røde Kors-avisa mai 2024.