Tre kvinner i Røde Kors-vester ser på mobiltelefon. Vis bildetekst
Silje Høgestøl, Julie Jonstrup og Merete Cappelen er klar for oppdrag.

Vellykket storøvelse av etterlengtet verktøy

Over 200 stilte for å teste nytt felles aksjonsstøtteverktøy.

Nytt felles aksjonsstøtteverktøy skal bidra til bedre og mer effektive søk- og redningsaksjoner på land. Det betyr raskere oppstart av aksjoner, bedre situasjonsforståelse og styrket samvirke mellom ulike offentlige og frivillige aktører i redningstjenesten.

Over 200 på øvelse

Sør-Vest politidistrikt er pilotdistrikt, og i slutten av mai ble det nye verktøyet stresstestet i en stor øvelse på Viste, nord for Stavanger. Tidligere i år har det blitt gjennomført tre store øvelser i andre deler av landet.

Hjelpekorpserne Julie Jonstrup, Silje Høgestøl og Merete Cappelen var blant mer enn 200 som møtte opp. De logger seg på i appen med en firesifret kode sendt med varslingen.

I appen ser de at det er en mann (54) med demens med en grå tursekk de skal lete etter. Her er også informasjon om tidligere bopel og siste observasjon.

Etter å ha meldt seg klar for innsats, får de tildelt et område for finsøk. På telefonen følger de med på kartet, filtrer det som er relevant og ser at bevegelsene deres blir sporet.
– Her ser vi alt, og det fungere fint å trykke seg rundt, sier Jonstrup.

Mobiltelefon med kart
Verktøyet kan brukes på mobiltelefon og nettbrett.

Når området er ferdig avsøkt, skriver de søksrapport og melder seg ledig for nytt oppdrag.
– Det er greit å kunne melde seg for nytt oppdrag uten å gå inn til KO, er de enige om.

Hektisk og effektiv opplæring
Det store målet med øvelsen var å avklare om verktøyet er robust nok til å brukes i reelle aksjoner.

– Alt i alt er vi veldig godt fornøyde med øvelsen, selv om noen småting må rettes opp, sier Sunniva Sande som er prosjektleder for fellesprosjektet i Norges Røde Kors.

– Det var veldig gøy å se at øvelsen løp uten at vi involverte oss. Den var bra organisert og mange ivrige frivillige stilte opp. Alle mannskaper hadde i forkant fått opplæring og satt seg inn i verktøyet, og KO hadde lært seg det veldig godt.

Mennesker ser på dataskjerm
Bedre informasjonsflyt og bedre disponering av ressurser kan spare verdifull tid ved søk- og redningsaksjoner.

Under øvelsen fulgte fellesprosjektet, med blant annet fagrådgivere og utviklere, nøye med på faktisk bruk, brukervennlighet og om verktøyet var intuitivt.

– Vi var interessert i om de fant fram og enkelt kunne løse tildelt oppgave i appen. Noen kan verktøyet veldig bra, mens andre har brukt det mindre. Men i felt samarbeider de, og lærer av hverandre, sier Sande.

Øvelsen ga også svar på at opplæringen i verktøyet har vært tilstrekkelig. På tre uker har de opplæringsansvarlige gjort en kjempeinnsats med å lære opp 500 brukere. De frivillige organisasjonene og politiet har samarbeidet om opplæringen.

– At vi gønna på, tror jeg var bra. Når det var så intensivt var det ikke mulighet for å utsette, sier Erik Berge som er frivilligkontakt for aksjonsstøtte for Rogaland Røde Kors.

Han ser fordelene av å samle nok folk til at det blir diskusjon, men at for mange kan legge demper på meningsutvekslingen.
– I vårt politidistrikt er vi godt vant med bruk av SARTopo. Det blir nok en større overgang i andre steder enn her, sier han.

- Endelig noe felles

Det nye verktøyet skal gi bedre oversikt og koordinere søk på land. Også prosjekteier Hovedredningssentralen og politiet er også fornøyd med øvelsen.
– Dette er en god øvelse. Vi gjør oss erfaringer, både positive og ting som kan forbedres. Først og fremst får vi testet at verktøyet virker som det skal, sier Gry Iden, som pilotansvarlig for Sør-Vest politidistrikt.

Alle som er logget inn, enten på telefon eller nettbrett, får tilgang til informasjonen de trenger utfra sin rolle. Bedre informasjonsflyt og bedre disponering av ressurser kan spare  verdifull tid ved søk- og redningsaksjoner.

– Det handler om å bruke ressursene mer effektivt, og komme raskere til pasienten eller den forulykkede, sier Iden.

«Alle, eller ingen»
Mandag 17. juni meldte Hovedredningssentralen at verktøyet blir tatt i bruk skarpt i Sør-Vest politidistrikt. Mindre enn fire døgn senere gikk alarmen og verktøyet ble brukt for første gang. Nå skal det rulles ut politidistrikt for politidistrikt.

– Vi tar høyde for tilpasset utrulling i det enkelte politidistrikt, men alle får tilgjengeliggjort samme opplæringsmateriale og aksjonsstøtteverktøy. Men prinsippet om «alle, eller ingen» gjelder. Det betyr at når et politidistrikt går over, så gjelder alle eller ingen i det politidistriktet, sier Sande.

Felles aksjonsstøtteverktøy

  • Bakgrunnen for nytt felles aksjonsstøtteverktøy er at tidligere søk- og redningsaksjoner har vist at redningstjenesten mangler tilstrekkelig digitale verktøy for samvirke på tvers av organisasjoner og aktører.
  • I 2022 startet Hovedredningssentralen prosjektet, og oppdraget med å utvikle løsningen ble delegert til BarentsWatch (en avdeling i Kystverket).
  • Røde Kors Hjelpekorps er en av mange frivillige organisasjoner som er med, sammen med politiet.
  • Tre store øvelser på tre steder i landet har testet ulike funksjonaliteter i verktøyet.
  • Sør-Vest politidistrikt er pilotdistrikt. Det inkluderer hele Rogaland og tre korps i Hordaland.
  • I Rogaland har 508 fått opplæring, 260 av disse er fra Røde Kors Hjelpekorps.
  • For opplæring i resten av landet planlegges det en fellessamling for alle opplæringsansvarlige (alle organisasjoner og alle distrikt), som så skal lære opp i sine distrikt.
  • Ressursgruppe ettersøkning jobber for å implementere verktøyet i eksisterende kursrekke.

 

Lese mer

Hovedredningssentralen sine prosjektsider: Felles aksjonsstøtteverktøy - Hovedredningssentralen
Korsveien (krever pålogging): Felles aksjonsstøtteverktøy (sharepoint.com)