Barn, snø, sol, blå himmel

Lang venteliste til Ferie for alle vinterferie

Pågangen til årets vinterferieopphold med Rogaland Røde Kors er rekordstor. Totalt var det søkt om plass til 114 barn. 40 av disse fikk tilbud.

Ferie for alle er et gratis ferietilbud for barnefamilier med vedvarende fattigdom. I slutten av februar reiser 40 barn på vinterferie sammen med Røde Kors-frivillige. På programmet står lek, moro og snø-aktiviteter.

Flere ber om hjelp

Tilbudet er en del av Røde Kors sitt arbeid for barn som vokser opp i familier med svak økonomi. Målet er å gi et avbrekk fra en krevende hverdag som mange kjenner på kroppen. Den siste tiden har det vært en betydelig økning i antall henvendelser.

– Det er tydelig at flere har det trangt økonomisk, og vi tror fortsatt behovet er større enn det som blir søkt om, sier Ingrid Marie Hansen i Rogaland Røde Kors.

Det er hjelpeapparatet som søker plass for barn som vokser opp i familier med svak økonomi. Antall søkere har steget jevnt de siste årene, og til årets vinterferieopphold kom flere søknader enn noen gang tidligere. Av de 114 som ønsket plass, får bare 40 tilbud om å være med.

Tall fra SSB (2022) viste at 11,7 prosent av alle barn i Norge vokser opp i fattigdom.

– Dyrtid rammer ekstra hardt de som allerede har lite. Ferie for alle har som mål å redusere de negative konsekvensene, som ekskludering, stigmatisering og utenforskap, sier Hansen.

Engasjerte frivillige

På ferieoppholdet i vinterferien deltar 15 frivillige, som bidrar til å skape et sted der alle kan føle seg hjemme. De møter barn og unge med initiativ, interesse og tilgjengelighet. På denne måten skapes gode, trygge og inkluderende miljøer. Frivillig-gjengen er en blanding av de som har vært med flere ganger og frivillige som er med for første gang.

–  Det er mange frivillige som hvert år bruker ferien sin på Ferie for alle. I tillegg har vi alltid plass til nye og engasjerte frivillige som vil bidra til en god ferieminner, sier Hansen. 

Ferie for alle i Rogaland 2023

  • Ferie for alle er ferieopphold for familier med vedvarende økonomiske utfordringer. 
  • Målgruppen er barn fra 6 til 13 år. 
  • Rogaland Røde Kors har arrangert fem opphold: Vinterferieopphold på Gullingen, to opphold på Haraldvigen, pluss i Kragerø og på Evje. 
  • Totalt 317 personer deltok på FFA med Rogaland i 2023. 
  • Totalt 63 frivillige (noen på flere opphold) har vært med på Ferie for alle-opphold i Rogaland i 2023.