Distriktsstyret

Rogaland Røde Kors med Flekkefjord by har et distriktsstyre i tillegg til tre distriktsråd (Hjelpekorps, Omsorg og Ungdom).

For å få kontakt med noen av de nevnte tillitsvalgte under ta kontakt på e-post: postrogaland@redcross.no

Distriktsleder: Jørn André Kårstad Idsal

Nestleder: Egil Nevland

Styremedlem: Mona Øygard 

Styremedlem: Jørn Waalen

Styremedlem: John Melkvik

Vararepresentant: Britt Margrete Rustad

Vararepresentant: Liv Birkelid Langaker

Leder D-råd Røde Kors Omsorg: Jan Drotningsvik

Leder D-råd Røde Kors Hjelpekorps: Kirjan Krågeland

Leder D-råd Røde Kors Ungdom: Joakim Gjerde