Slik kan du bidra

Du kan bidra på mange ulike måter, enten ved å melde deg som frivillig til en eller flere aktiviteter i ditt lokalmiljø, eller ved å støtte Røde Kors-arbeidet som medlem eller fast giver.

Frivillig, giver eller medlem

Du kan bidra på mange ulike måter, enten ved å melde deg som frivillig til en eller flere aktiviteter i ditt lokalmiljø, eller ved å støtte arbeidet vårt gjennom medlemskap eller som fast giver.

 

 Krav til frivillig:

- Aldersgrense kan noen ganger forekomme avhengig av aktivitet.

- I arbeid rettet mot barn eller andre sårbare grupper må det framvises avgrenset politiattest.

- Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring knyttet til den aktiviteten man ønsker å være frivillig i.

- Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring.

Rogaland Røde Kors har følgende aktiviteter: