Informasjon til nye frivillige

De fleste aktiviteter skjer i regi av lokalforeningene, men enkelte aktiviteter som Ferie for alle og flyktningeguide koordineres av Rogaland Røde Kors.

 Krav til frivillig:

- Aldersgrense kan noen ganger forekomme avhengig av aktivitet.

- I arbeid rettet mot barn eller andre sårbare grupper må det framvises avgrenset politiattest.

- Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring knyttet til den aktiviteten man ønsker å være frivillig i.

- Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring.

Rogaland Røde Kors har følgende aktiviteter:

Bli frivillig i Røde Kors