Konfliktekspertene på Fellesverket

På Fellesverket holder Røde Kors-ansatte Jacob og andre frivillige kurs i gatemegling.

Konflikt handler først og fremst om kommunikasjon. Det handler om «jeg-språk» over «du-språk», om å bli bevisst på hva som trigger deg i en konfliktssituasjon, og om å forstå hverandre bedre gjennom bruk av ord, heller enn vold. Formålet er å lære ungdommer å bli kjent med sin rolle i en konflikt, og å løse konflikter på en rasjonell og god måte.

Fellesverket er en åpen, gratis og rusfri møteplass for ungdommer i alderen 13-25 år i regi av Stavanger Røde Kors. Det er en arena for mestring, læring og inspirerende aktiviteter som ungdom og frivillige arrangerer i fellesskap. Kurset i gatemegling er et kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge. Det foregår over 6 uker, med møter på 2,5-3 timer per uke. Målet er å gjøre ungdommene bevisst på sine egne reaksjonsmønstre, og gi dem verktøy til å forstå egne og andres behov.

FV Margit
Foto: Stavanger Røde Kors

 

Gatemegling

Jacob Secher er leder for kurset i gatemegling. Han er ansatt i Stavanger Røde Kors, og har lang erfaring med konflikthåndtering, både fra jobben på Fellesverket og fra mange år i serverings- og utelivsbransjen. For han handler gatemegling om refleksjon rundt egne handlinger, og refleksjoner rundt adferdsmønster.

«Konflikthåndtering handler først og fremst om å kjenne igjen sine egne triggere. Vi har alle opplevd at noen trykker på akkurat de knappene som får oss over i det røde feltet, der vi ikke lenger har kontroll over det vi sier og gjør. I gatemeglingen får ungdommene øvd seg på å ta et skritt tilbake, og tenke gjennom hva som har blitt sagt, slik at de kan svare på en rasjonell måte, og unngå å se rødt.», forteller han.

På hvert møte er kurset delt inn i tre deler; teori, praktiske øvelser og lek. Mellom hver del settes det av tid til refleksjon, slik at deltagerne får muligheten til å tenke over hvordan det de lærer kan omsettes til situasjoner de opplever i hverdagen.

Ut i praksis

At konflikthåndtering er nyttig lærdom, er verken Jacob eller resten av gjengen som jobber på Fellesverket i tvil om.

«Senest forrige uke hadde vi en situasjon der en deltager her hos oss måtte få beskjed om noe som ikke var greit. Et par av de som har sommerjobb her fikk i oppgave å si ifra til vedkommende på en saklig og rasjonell måte. De løste det veldig fint, og fikk lagt fram sin sak uten å virke anklagende. Der tror jeg definitivt at gatemeglingskurset hadde en finger med i spillet.», forteller Ida Kjønø Olsen, tidligere intern og nå sommervikar på Fellesverket.

«Det er ikke sikkert at alle som deltar på kurset går rundt og tenker på hva de har lært hele tiden, men jeg tror mye setter seg likevel, kanskje litt ubevisst. Kunnskapen blir liggende i bakhodet, og kan tas i bruk når den trengs. Jeg har selv hatt stor nytte av den bevisstheten jeg får av å tenke på dette, og det er jeg helt sikker på at ungdommene også har.», supplerer Jacob.

Et nyttig tilbud

Siden kurset startet opp, har det tatt flere former. Gjengen på Fellesverket har arrangert høstcamp, intensivkurs, og miniverksted for frivillige. Tilbakemeldingen har vært god, og ungdommene forteller at de ganske ofte får bruk for det de har lært i dagliglivet.

«Vi har lært hvordan vi kan holde oss rolige når konflikter oppstår, hvordan vi bedre kan håndtere å være uenige, og hvordan vi kan diskutere på en bedre måte. Det er interessant å bli kjent med reaksjonsmønstre, og bli kjent med hvordan andre føler og tenker!», forteller Elin (15) og Nikolai (18).

Gatemeglingskurset drives av Stavanger Røde Kors. For å kunne fortsette å tilby kurset, trenger vi flere frivillige som kan være med å bistå Jacob i kursingen. Er du på utkikk etter noe å gjøre på fritiden, og synes dette høres interessant ut? Eller vil du vite mer om hvordan du kan melde deg på kurset? Ta kontakt med oss på tlf. 51 52 38 50 eller på e-post: stavanger@redcross.no.