Årsmøte Flora Røde Kors 03.03.2020

Flora Røde Kors inviterar til Årsmøte i lokallaget 03.mars, kl.18:00 på Røde Kors huset i Nonskarvegen 1

Innkalling til val- og årsmøte

Tysdag 3.mars 2020 på Røde Kors-huset

Valmøte Hjelpekorps kl. 18.00
Valmøte Omsorg kl. 18.00
Årsmøte kl. 19.00

• Godkjenning av innkalling og sakliste

• Val av ordstyrar, referent, teljekorps og 2 til å signere protokollen saman med lokalforeiningsleiaren

• Avklaring om det skal vere tillate med benkeforslag på kandidatar til val

• Handsaming av årsmelding for den samla verksemda i 2019

• Handsaming av revidert totalrekneskap for den samla verksemda i 2019

• Handsaming av handlingsplan for den samla verksemda i 2020 (og 2021)

• Handsaming av budsjett for den samla verksemda i 2020 (og 2021)

• Andre saker til handsaming
 Andre innmelde saker
• Val av styre

• Val av revisor

• Val av ny valnemnd


Vel møtt!
Helsing styret i Flora Røde Kors