Flora Røde Kors årsmøte 2018

Flora Røde Kors inviterer til årsmøte mandag 12.02.2018 på Røde Kors huset i Nonskarvegen 1.

Vel møtt til årsmøte i Flora Røde Kors!

18.00 Valmøte Hjelpekorps

19.00 Årsmøte

Det vert handsaming av årsmelding, rekneskap, budsjett og handlingsprogram. Ei av sakene er innkjøp av redningsbåt. Og så vert det val, mellom anna på ny leiar i lokalforeininga.