Sankthansfeiring med Henry Førstehje

Kvalifisert vannredning

Den 13.-15.januar 2017 blir det avholdt kurs på vannredning i Florø.

Målgruppe er aktive medlemmar i Røde Kors Hjelpekorps som skal delta på redningsaksjoner på og ved vatn.

Hensikt med kurset er å gje deltakarane nødvendig kunnskap, ferdigheit og haldningar for å kunne utføre søk ved aksjonar i tilknyting til sjø/vatn.

Det vil difor bli ein del aktivitet av uniformet Røde Kors mannskap på land og rundt om i hamnebassenget i Florø denne helga.