Legevakt avtale avslutta

Flora Røde Kors Hjelpekorpset har i fleire år, bistått vakthavande lege i Flora kommune på kveld, natt og i helgane men no er det slutt.

Viser Status legevakt – Hjel...Foto: Espen A. Rysjedal

I fleire år har Flora Røde Kors Hjelpekorps bistått vakhavande lege, med alt frå å køyre legebilen for nye turnuslegar, til å møte på SMS eller bli med på heimebesøk på nattestid og i helgane ilag med legen.

Det siste åre har det vert utfordrande å klare bemanne denne vakta, å lokalråd Hjelpekorps måtte difor med tugt hjarte avslutte avtala rett før jul.

I følgje Korpsleiar Herman Fjellro som hadde den siste legevakta i natt, var det vemodigt å møte opp på Sunfjord Medisinske Senter å levere attende utstyret.

Men legane i Flora kommune skal forsatt få bistand på natt og i helgane, for Flora Brannvesen tar nemmeleg over stafettpinnen frå idag 01.03.2018, å vi ønskjer dei lykke til med vaktordninga😊