Over 800 elevar i Sogn og Fjordane fekk undervisning av desse seksualopplysarane i 2019. Vis bildetekst
Over 800 elevar i Sogn og Fjordane fekk undervisning av desse seksualopplysarane i 2019.

Instruksjonsvideoar for Aktivt val

Filmar om viktige tema som vert tatt opp under Røde Kors seksualundervising Aktivt val. Bruk dei gjerne i undervisinga dykkar!