Trekning til Røde Kors-lotteriet

Vinnarlodda er trekt!

Trekninga til Røde Kors-lotteriet er gjort, og vinnaren av ei reise verdt 25.000 kroner bur på Eid. Overskotet på vel 160.000 kroner går til humanitær aktivitet for barn i fylket.

Trekningsliste:

Gåvekort, reise, verdi kroner 25.000

lodd nr 4479, Eid.

Gåvekort, reise, verdi kroner 15.000

lodd nr 15948, Luster.

Gåvekort, reise, verdi kroner 10.000

lodd nr 19196, Sogndal.

Gåvekort, reise, verdi kroner 7.500

lodd nr 2804, Aurland
lodd nr 6853, uselt lodd

Gåvekort, reise, verdi kroner 5.000

1547      uselt
2570      Askvoll
9544      Gaular
10926    Gloppen
19804    Sogndal
20399    uselt
20885    uselt
21923    Svelgen-Bremanger
22918    Vik
23795    Vågsøy

Gåvekort, reise, verdi kroner 2.500

 3516    Balestrand
23958    Vågsøy

Gåvekort,Helle Nying, verdi kr 499

94         uselt
1748     uselt
4688     Eid
4980     Eid
11338    Gulen
14415    Jølster
14641    Jølster
15174    Leikanger
15486    Luster
19521    Sogndal
19553    Sogndal
23167    uselt
24285    uselt

Alle vinnarar vert kontakta av Røde Kors.

 

Overskotet av lotteriet går uavkorta til Røde Kors sitt humanitære arbeid i fylket. I 2018 skal pengane brukast til ferietilbod og aktivitetar for barn og unge, og for barnefamiliar i utsette livssituasjonar. Netto overskot i 2018 er i overkant av 160.000 kroner.