Vinnarlodda i Røde Kors-lotteriet 2020

Vinnar av Røde Kors-lotteriet er trekt. Takk til alle dykk som har kjøpt lodd og støttar barn i sårbare livssituasjonar. Overskotet på 250.000 kroner går til dei.

Våre frivillige jobbar for at barn og unge i utsette livssituasjonar skal få gode opplevingar å bygge vidare på. Vår største aktivitet er Ferie for alle på Haugland i sommarferien, og i Stryn i vinterferien. I tillegg deler vi ut julegleder til barn som lever i familiar med svak økonomi over tid. Røde Kors-lotteriet er viktig for finansiering av desse tilboda.

Les meir om ferie for alle her og Julegleder for barn her.

Frivillige på ferie for alle på Haugland sommaren 2020.
Frivillige på ferie for alle på Haugland sommaren 2020.

Trekningslista frå Lotteritilsynet:

1. gevinst: 16835 – Reisegåvekort verdi kr 25 000
2. gevinst: 21934 – Reisegåvekort verdi kr 10 000
3. gevinst: 11391 – Reisegåvekort verdi kr 7 500
4. gevinst: 12352 – Reisegåvekort verdi kr 7 500
5. gevinst: 2089 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
6. gevinst: 2520 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
7. gevinst: 3166 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
8. gevinst: 10352 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
9. gevinst: 13093 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
10. gevinst: 15053 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
11. gevinst: 19181 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
12. gevinst: 19707 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
13. gevinst: 19784 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
14. gevinst: 20978 – Reisegåvekort verdi kr 5 000
15. gevinst: 3565 – Reisegåvekort verdi kr 2 500
16. gevinst: 20634 – Reisegåvekort verdi kr 2 500
17. gevinst: 351 – Helle Nying kniv verdi kr 499
18. gevinst: 1535 – Helle Nying kniv verdi kr 499
19. gevinst: 1553 – Helle Nying kniv verdi kr 499
20. gevinst: 2993 – Helle Nying kniv verdi kr 499
21. gevinst: 4950 – Helle Nying kniv verdi kr 499
22. gevinst: 6823 – Helle Nying kniv verdi kr 499
23. gevinst: 6841 – Helle Nying kniv verdi kr 499
24. gevinst: 7736 – Helle Nying kniv verdi kr 499
25. gevinst: 8762 – Helle Nying kniv verdi kr 499
26. gevinst: 8910 – Helle Nying kniv verdi kr 499
27. gevinst: 10455 – Helle Nying kniv verdi kr 499
28. gevinst: 12432 – Helle Nying kniv verdi kr 499
29. gevinst: 21180 – Helle Nying kniv verdi kr 499
30. gevinst: 21545 – Helle Nying kniv verdi kr 499

Røde Kors lotteriet
Har du lodd? No kan du sjekke om du har vunne.

Alle vinnarar vil bli tilskrivne av Røde Kors.