Foto: Jan Kåre Ness Vis bildetekst
Foto: Jan Kåre Ness

- Har hatt en av Telemarks beste jobber

Onsdag 28. februar har Eli Ducros sin siste arbeidsdag som daglig leder i Telemark Røde Kors, men selv om hun gir seg som leder fortsetter hun å være aktivt engasjert i organisasjonen.

Takk for inspirerende år

Onsdag 28. februar er min siste arbeidsdag som daglig leder i Telemark Røde Kors. Jeg takker av med både stolthet og ydmyket. Stolt, fordi jeg har vært privilegert over å lede denne fantastiske organisasjonen i Telemark siden 2009. Ydmyk, fordi uten de frivillige hadde ikke Røde Kors eksistert.

Jeg slutter aldri å bli imponert over den innsatsen de frivillige i Røde Kors gjør hver eneste dag. Telemark er både rikere og varmere takket være dere. Man snakker ofte om hjørnesteinsbedrifter. Bedrifter som er avgjørende for utvikling av lokalsamfunnet. For meg er Røde Kors en slik hjørnestein. For det er de frivillige som rykker ut og leter når noen blir meldt savnet. Det er frivillige som besøker den som ønsker noen å prate med når dagene blir for ensomme. Det er frivillige som sprer glede med en besøkshund på institusjoner og det er frivillige som hjelper de som har behov for det både med lekser og norsktrening. Ikke minst bidrar frivilligheten til å bygge nettverk rundt mennesker i sårbare livssituasjoner.

Den innsatsen hver enkelt av dere legger ned utgjør en stor forskjell for mange mennesker. Deres frivillige innsats bidrar til å skape et varmere samfunn. Lokalt hadde vi også vært fattigere i kroner og øre uten frivilligheten. For hvem skulle ellers lett etter den som har gått seg bort? Og er det ikke ofte slik at den beste medisin for et menneske et annet menneske?

Røde Kors startet med en ide, en tanke om at «skulle det ikke være mulig». Over 150 år senere lever denne tanken videre gjennom dere. Hver eneste dag beviser dere at det er mulig å gjøre en forskjell, at det er mulig å skape et varmere samfunn ved å bry seg.

Jeg slutter som daglig leder, men jeg slutter ikke i Røde Kors. Jeg vil fortsette med å være nødhjelpsdelegat og ut året vil jeg i tillegg bidra litt på distriktskontoret med inntektsarbeid.

Tusen takk for all den varme jeg har blitt møtt med i alle disse årene og takk for at jeg har hatt en av Telemarks beste jobber i så mange år. Med stolthet overlater jeg stafettpinnen til Stine Brekka Skoland, som jeg vet vil gjøre en god jobb som ny daglig leder i Telemark Røde Kors 

Med varme hilsener

Eli Ducros