160923_Mohammed

- Må snakke norsk

Han er matte- og fysikklærer, har flere års jobbpraksis og brenner for å lære bort kunnskapen sin. Nå er det bare språket som stopper ham.

- Jeg har fått mye hjelp av Røde Kors. Å kunne sitte ned og snakke og lære norsk med de frivillige på leksehjelpen og voksenopplæringen, har vært avgjørende for at jeg er kommet dit jeg er i dag, sier Mohammed Hassan Awale (52).

Nylig fikk han offisiell godkjenning for utdannelsen sin fra Somalia National University, og har akkurat startet i praksis på ungdomsskolen i hjembygda Siljan, der to av hans egne barn er elever. Tre dager i uka tropper han opp i skolegården for å bistå en av skolens mattelærere og hjelpe ungdommene som har arabiskspråklig bakgrunn. Endelig er han et godt skritt nærmere målet han satt seg da han landet på Gardermoen 17. mai 2013 - å komme seg i fast jobb.

- Jeg kan undervise i matte, men for meg er det språket som er problemet. Å lære et helt nytt språk er mye jobb, men jeg snakker med de fleste. Det hjelper å ha barn, og jeg møter mange gjennom dem. Jeg har også veldig hyggelige og hjelpsomme naboer. Nesten med en gang vi flyttet hit kom vi i prat med dem, og etter noen dager inviterte de oss med på handletur til Sverige, sier Mohammed.

Tenker på venner og familie

Mohammed trives i Siljan, men tenker ofte på venner og familie som er igjen i hjemlandet Somalia. 23. oktober stiller han og to av barna opp som bøssebærere for å støtte årets TV- aksjon, som blant annet skal bidra til å gi 700 000 mennesker fra Somalia livsviktig hjelp.

Siden 1991 har landet vært preget av nesten sammenhengende væpnet konflikt. Tørkekatastrofer, matmangel og mangel på helsetilbud gjør situasjonen alvorlig. Mer enn 2,5 millioner mennesker er på flukt. Med midler fra årets TV-aksjon skal Røde Kors bygge flere permanente helseklinikker, lære opp helsepersonell og frivillige i Somalia Røde Halvmåne og utstyre mobile helseklinikker som kan reise ut der behovet er størst. Organisasjonen skal i tillegg jobbe med behandling av krigsskadde og tilby proteser ved et eget rehabiliteringssenter.

- Jeg har ni søsken igjen i landet, men informasjonen om hva som foregår er veldig begrenset på grunn av regimet. Når Røde Kors og media nå setter fokus på Somalia og jobber for å engasjere folk til å være med og samle inn penger for å redde liv i mitt hjemland vil jeg være med og bidra, sier Mohammed.

 Vi du også bidra? Meld deg på www.blimed.no