En båt heises opp i kran utenfor et Røde Kors-huset i Porsgrunn. Vis bildetekst
Beredskapsbåten til Porsgrunn Røde Kors måtte fraktes fra vinteropplaget på Røde Kors-huset.

Låner beredskapsbåt

Grenland Brann og redning har fått låne beredskapsbåten til Porsgrunn Røde Kors. Lokalforeningen skrev under avtalen tidligere denne uka.

Grenland brann og redning er blitt rammet av en ordning med nye sertifiseringskrav på båtførere for båter over åtte meter. De var derfor på jakt etter en ny båt som kunne rykke ut til øyer og holmer i Eidangerfjorden. Porsgrunn Røde Kors sin sjøtjeneste kjøpte i fjor en ny båt som passer godt til dette formålet og bestemte seg derfor for å låne ut båten i en periode.

- Vi er glad for at vi kan låne en båt av dere som har både varme og alt det utstyret vi trenger. Det er vi veldig takknemlige for. Det er fint at dere kan stille opp for beredskapen, sier Morten Nilsen, utrykkningsleder i Grenland brann og redning avdeling Bamble.

Brannvesenet skal ha båten i havna i Brevik og kommer til å bruke den hovedsakelig til helseoppdrag på øyene i Eidangerfjorden.  

- Vi har alltid hatt en god kommunikasjon og samarbeid med både Skien, Porsgrunn og Bamble Røde Kors og er glade for at vi kan ha et samarbeid med Røde Kors på dette, sier Nilsen.

To menn står utenfor et hus i mørket og tar hverandre i hendene.
Operativ leder i Porsgrunn Røde Kors, Stian Tangen, og utrykningsleder i Grenland brann og redning, Morten Nilsen, forsegler avtalen.

Del av totalberedskapen

- Dette samarbeidet og den beredskapsavtalen vi allerede har med kommunen, gjør at de nå bruker oss oftere. Vi sitter på utstyr som de trenger både på land og vann, sier lokalforeningsleder Line Mikalsen-Høibach.

Frivillige i sjøtjenesten til Porsgrunn Røde Kors skal bruke de neste dagene på å ha opplæring med 4 lag fra brannvesenet slik at de kan håndtere utstyr om bord og båten.
Avtalen vil i første omgang fornyes månedlig frem til St. Hans. Grenland Brann og redning vil frem til da låne båten på heltid. Etter det skal Porsgrunn Røde Kors kunne ha tilgang til båten i helgene til sin sommerpatruljering mens den går i kommunal brannberedskap i ukedagene.

- Vi er glad vi kan bistå i totalberedskapen. Gjennom slike avtaler og samarbeid får vi øvd og blir bedre kjent, sier Mikalsen-Høibach.

Presse, kontakt:
Kjersti Veel Krauss, kommunikasjonsrådgiver,
Tlf: 48 13 97 33
eller
Line Mikalsen-Høiback, lokalforeningsleder Porsgrunn Røde Kors,
Tlf: 90 64 28 37

Båt på nattetid i et båthus
Beredskapsbåten er på plass i båthuset i Brevik.