VIKTIG BIDRAG: Tone Sissel Kise, distriktsleder i Telemark Røde Kors og nestleder Arne Dag Lassemo oppfordrer både næringslivet og andre Røde Kors-distrikt til å støtte arbeidet som nå gjøres i Libanon. (Foto: Bjørn Sodeland) Vis bildetekst
VIKTIG BIDRAG: Tone Sissel Kise, distriktsleder i Telemark Røde Kors og nestleder Arne Dag Lassemo oppfordrer både næringslivet og andre Røde Kors-distrikt til å støtte arbeidet som nå gjøres i Libanon. (Foto: Bjørn Sodeland)

Bevilger 100 000 til Beirut

Distriktsstyret til Telemark Røde Kors bevilger 100 000 kroner fra sitt lokale katastrofefond for å støtte Røde Kors sitt arbeid i Beirut.

- I Beirut står rundt 300 000 mennesker nå uten bolig. Hjemmene deres er rasert etter eksplosjonen. Samtidig har mange mistet inntekten sin. Dette er en alvorlig katastrofe og vi har derfor valgt å bevilge penger fra distriktets katastrofefond som er opprettet for å bistå i situasjoner som dette, sier Tone Sissel Kise, frivillig distriktsleder i Telemark Røde Kors.

Røde Kors i Norge har så langt fått inn i overkant av 11 millioner kroner til hjelpearbeidet som nå gjøres etter eksplosjonen i Beirut. Pengene har kommet inn via støtte fra privatpersoner, næringslivet og Utenriksdepartementet, og midlene blir brukt til å gi mat, husly og helsehjelp til de som er rammet av katastrofen.

Oppfordrer flere til å bidra

- Libanon og Beirut var allerede hardt rammet før eksplosjonen med kraftig inflasjon og en høy andel av befolkningen under fattigdomsgrensen. Nå er det virkelig krise og vi mener det er viktig å gjøre det vi kan for å hjelpe dem som er i nød, sier Arne Dag Lassemo, nestleder i Telemark Røde Kors sitt distriktsstyre og aktiv frivillig i Fyresdal Røde Kors.

Han oppfordrer samtidig næringslivet i Telemark og andre Røde Kors distrikter til å bidra.

- Røde Kors i Norge har over flere år støttet ambulansetjenesten til Libanon Røde Kors og meldte i forrige uke at de har transportert ut over 3600 skadde. I tillegg har Libanon Røde Kors gitt hjelp til nærmere 30 000 mennesker. Libanon trenger hjelp nå og jeg vil oppfordre alle som har mulighet til å bidra til det arbeidet som nå gjøres, sier Lassemo.