EKTE MANNFOLK: Menn må bli flinkere til å snakke sammen mener Odd Hafsten, Erik Næs, Søren Kjærgaard, Kim Erik Jensen og Håkon Tvedt. (Foto: Bjørn Sodeland) Vis bildetekst
EKTE MANNFOLK: Menn må bli flinkere til å snakke sammen mener Odd Hafsten, Erik Næs, Søren Kjærgaard, Kim Erik Jensen og Håkon Tvedt. (Foto: Bjørn Sodeland)

Der gode råd ikke er lov

Menn snakker ofte ikke om problemene sine og gjør det i hvert fall ikke når kvinner er til stede. Nå tilbyr Skien kommune og Telemark Røde Kors en ny arena for menn som trenger noen å prate med.

- Menn endrer ofte adferd når det er kvinner til stede. De kan ikke la være å være alfa. Derfor mener vi det er viktig med en arena der bare menn kan møtes og snakke sammen om ting som er vanskelig, sier Søren Kjærgaard fra Frivilligcenter Silkeborg. 

Nylig har han, sammen med kollega Kim Erik Jensen, sertifisert seks lokale menn som etter planen skal lede kurs etter en metode utviklet i Danmark. Hvert kurs skal bestå av opptil åtte menn, varer i åtte uker og tar for seg åtte ulike emner.  Tilbudet har fått navnet Kom videre mann. 

Menn endrer ofte adferd når det er kvinner til stede.

Søren Kjærgaard, Frivilligcenter Silkeborg

- Menn er veldig resultatorienterte, derfor tiltaler denne metoden dem veldig. Mange velger å fortsette å møtes på egenhånd etter at de åtte ukene er gått, men det er helt opp til dem selv, sier Søren. 

Ikke terapi 

Kurset er åpent for alle menn som av ulike grunner sliter, og målet er at de i løpet av åtte uker skal få et tydeligere overblikk over situasjonen sin, bli flinkere til å snakke om vanskelige temaer, styrke sin evne til å takle vanskelige situasjoner og få hjelp til selv å styre livet sitt i den retning de ønsker. 

- Dette er ikke terapi, men menn som samles og snakker sammen. Gode råd er ikke velkommen, men vi oppfordrer hele tiden den enkelte til å reflektere selv og finne sin egen vei, sier Søren. 

I Silkeborg, som er på størrelse med Skien, holder frivilligsentralen i snitt 5-6 kurs i året, og målet på sikt er å få til et tilsvarende antall kurs her. 

- Et udekket behov 

Det er Livskrisehjelpen i Skien kommune som har tatt initiativ til å få Kom videre mann til Norge, og ifølge Lena Bjerke, har et slikt tilbud lenge manglet lokalt. 

Å snakke om følelser blir ofte sett på som lite mandig.

Søren Kjærgaard, Frivilligcenter Silkeborg

- Vi så på hvilke tilbud som er tilgjengelig her i Skien, og fant ut at vi manglet noe som dette for menn. Derfor tok vi i første omgang kontakt med Kom videre mann i Danmark for å lære mer og fikk raskt lyst til å starte noe tilsvarende i Skien. Siden dette er et opplegg basert på frivillighet og vi har jobbet mye med Røde Kors tidligere, var det naturlig å invitere dem med på laget, sier Lena Bjerke i Livskrisehjelpen. 

Gjør ikke menn til kvinner

Å snakke om følelser blir i ofte sett på som lite mandig, men ifølge Søren er dette ikke noe skiensmannfolk bør være redde for. 

- Vi gjør ikke menn til kvinner, vi gjør menn til menn. Når de klarer å sette ord på følelsene sine, blir de tydeligere og klarere overfor barn og partnere. De blir ordentlige menn, sier han. 

Menn som er interessert i å delta på kurs kan henvende seg direkte til Telemark Røde Kors v/ Line Wright Lia - line.lia@redcross.no