Illustrasjon der to røde figurer står albue mot albue. Telemark Røde Kors og Vestfold Røde Kors sin logo er synlig under. Vis bildetekst
SLÅR SEG SAMMEN: Telemark Røde Kors og Vestfold Røde Kors får i løpet av april felles administrasjon.

Røde Kors får felles administrasjon

Vestfold Røde Kors og Telemark Røde Kors får fra begynnelsen av april felles administrasjon.

Prosessen med å slå sammen Røde Kors sine distriktskontor i Telemark og Vestfold er nå i gang, og går alt etter planen er en ny felles administrasjon på plass fra 1. april.

- Målet med sammenslåingen er å bidra til å styrke frivilligheten og legge bedre til rette for å dele kompetanse mellom de to distriktskontorene som fortsatt vil være lokalisert i Porsgrunn og Tønsberg, sier Ellen Haagenrud Grønlid, daglig leder i Telemark Røde Kors og ansvarlig for å lede sammenslåingsprosessen.

210928_Ellen_beskåret
Ellen Haagenrud Grønlid, daglig leder Telemark Røde Kors (Foto: Bjørn Sodeland)

Distriktskontoret til Telemark Røde Kors administrerer i dag nesten 2500 frivillige fordelt på 17 lokalforeninger. I Vestfold har Røde Kors i overkant av 2000 frivillige fordelt på 11 lokalforeninger. Begge distriktene ledes av et frivillig distriktsstyre, og hver lokalforening er en selvstendig juridisk enhet. Endringene i administrasjonen berører ikke frivilligheten og denne organiseringen vil fortsette som før. Alle ansatte beholder sine jobber og arbeidssted og hvert distriktskontor vil fortsatt ha separat økonomi.

bjørn hjalmar _tøy
Bjørn Hjalmar Andersen, daglig leder Vestfold Røde Kors

- De frivillige som i dag er ute i aktivitet i sine lokalsamfunn vil først og fremst merke endringen ved at samarbeidet mellom de ansatte på de to eksisterende kontorene blir mye tettere. Vi får mulighet til å sette inn mer dedikerte ressurser på de enkelte aktivitetene og sørge for at frivilligheten til enhver tid får den hjelpen de trenger, sier Bjørn Hjalmar Andersen, daglig leder i Vestfold Røde Kors.