SETTER KVINNER I FOKUS: Sara Magalhães (midten) takker MØY Intensiv for at hun i dag har startet sin egen bedrift. Nå skal Telemark Røde Kors bidra i rekrutteringen av nye deltakere til MØY Intensiv. (Fra venstre: Linda Cecilie Furulund, prosjektleder MØY, Sara Magalhães, landskapsarkitekt, Stine Brekka Skoland, daglig leder Telemark Røde Kors.) Vis bildetekst
SETTER KVINNER I FOKUS: Sara Magalhães (midten) takker MØY Intensiv for at hun i dag har startet sin egen bedrift. Nå skal Telemark Røde Kors bidra i rekrutteringen av nye deltakere til MØY Intensiv. (Fra venstre: Linda Cecilie Furulund, prosjektleder MØY, Sara Magalhães, landskapsarkitekt, Stine Brekka Skoland, daglig leder Telemark Røde Kors.)

Skal fremme flerkulturelle gründere

- Mange innvandrerkvinner drømmer om å starte egen bedrift men få setter drømmen ut i livet, sier Linda C. Furulund i MØY. Sammen med Røde Kors, skal hun nå jobbe for å gjøre drømmer til virkelighet.

MØY Telemark er en frivillig forening som gjennom kurs og nettverksbygging jobber for å få flere kvinner til å starte egen bedrift. I 2016 bestemte de seg også for å gjøre en ekstra innsats for lokale innvandrerkvinner, og med midler fra IMDi og Voksenopplæringa startet de prøveprosjektet MØY Intensiv. Det ble en suksess, og av 25 deltakere den gang startet fire egen bedrift i etterkant.

- Dette er et resultat vi er veldig fornøyde med, derfor har vi også hatt et sterkt ønske om å videreføre prøveprosjektet. Nå har vi mottatt midler fra IMDi til å starte opp nye MØY Intensiv-grupper i Skien og Oslo og ser fram til å komme i gang, sier Linda Cecilie Furulund.

Gruppene skal bestå av mellom 5-8 deltakere, gå over til sammen seks uker, og målet er å få i gang totalt seks grupper i løpet av 2018. I Skien, skal Telemark Røde Kors sammen med Voksenopplæringa bidra i rekrutteringsprosessen.

- Vårt mål gjennom frivillige aktiviteter som flyktningguide og møteplasser på tvers av kultur og religion er å fremme integrering og bidra til å gjøre det litt lettere å bli del av det norske samfunnet. Vi tror mange av våre deltakere går med en gründer i magen og er midt i målgruppen for prosjektet til MØY, sier Stine Brekka Skoland, daglig leder i Telemark Røde Kors.

Stor betydning

For Sara Magalhães, som deltok på MØY Intensiv i 2016, hadde prosjektet stor betydning. Hun har nå etablert seg som landskapsarkitekt, og samarbeider blant annet med Århus Gård.

- For meg betydde MØY Intensiv at jeg fikk en arena der jeg våget å snakke høyt om idéene mine. Jeg fikk feedback og et nettverk som jeg manglet her i Norge. Jeg lærte å forstå det norske samfunnet og den norske bedriftshverdagen og å se hvilke muligheter jeg hadde, sier Magalhães.

Les mer om MØY og MØY Intensiv på www.møy.com