Fra venstre på bildet: Morten Kjørholt Hei Idrettslag, Eli Ducros leder Forum for Frivillighet og Folkehelse/ Telemark Røde Kors, Marlena Sljivo Telemark Røde Kors (bak), Birgitte Heneide Frivillighet Norge/ Frivillig.no, Bjørn Rudborg nestleder hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse Telemark fylkeskommune, Jarle Storebø Skjærgårdsgospel (bak), Gisle Lunde Der du bor- Grenland, Roger Heimdal Notodden Turlag, Melle Aakenes Kirkens SOS, Emil Eriksrød R8 Group. (Foto: Heidi Hamadi)  Vis bildetekst
Fra venstre på bildet: Morten Kjørholt Hei Idrettslag, Eli Ducros leder Forum for Frivillighet og Folkehelse/ Telemark Røde Kors, Marlena Sljivo Telemark Røde Kors (bak), Birgitte Heneide Frivillighet Norge/ Frivillig.no, Bjørn Rudborg nestleder hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse Telemark fylkeskommune, Jarle Storebø Skjærgårdsgospel (bak), Gisle Lunde Der du bor- Grenland, Roger Heimdal Notodden Turlag, Melle Aakenes Kirkens SOS, Emil Eriksrød R8 Group. (Foto: Heidi Hamadi)

Frivillighet gir mening

- Det å bidra gir mening, frivillighet gir mening, sa Emil Eriksrød da han på Frivillighetskonferansen 2018 fortalte hvordan R8 gir sine ansatte mulighet til å gjøre en innsats for det de brenner for.

Onsdag 11. april arrangerte Telemark fylkeskommune og Forum for Frivillighet og Folkehelse Frivillighetskonferansen 2018 på Skagerak Arena.

Nærmere 80 mennesker, primært fra frivilligheten i Telemark, fikk i løpet av en innholdsrik kveld møte ildsjeler som med sitt engasjement skaper hverdagsmagi i sine respektive miljøer og lokalsamfunn.

Gode eksempler til inspirasjon for andre

Birgitte Heneide fra Frivillighet Norge åpnet konferansen med å gi oss innblikk i gode verktøy til flere frivillige og gratis markedsføring. Hun presenterte plattformen Frivillig.no som gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne folk og enklere for folk å finne frivillige oppdrag.

Roger Heimdal, leder for Barnas Turlag ga oss hemmeligheten bak hvorfor Notodden Turlag vokser mest i turistforeningen. De har gode og varierte aktiviteter, er synlige både i bybildet og i lokalavisen, de tar vare på sine medlemmer og tilrettelegger for at de blir.

Jarle Storebø fortalte entusiastisk om hvordan frivillig engasjement har satt gode og dype fotavtrykk på blant annet Skjærgårdsfestivalen.

Marlena Sljivo fra Telemark Røde Kors ga oss et innblikk i hvordan Røde Kors gjennom sitt konsept frivilligverter har satt fokus på viktigheten av å heie frem og ivareta de frivillige.

Morten Kjørholt Pedersen fra Hei Idrettslag ba oss innstendig om ikke å misbruke ressursene, slite ut frivillige som blir satt til å tigge penger i stedet for å bruke verdifull tid på det de virkelig brenner for. Frivillighet er limet og bærebjelkene i nærmiljøet.

Ønsker ny konferanse i 2019

Arrangørene Forum for Frivillighet og Folkehelse, var strålende fornøyd med konferansen og ser allerede frem til Frivillighetskonferansen 2019. Det er viktig å trekke frem de gode eksemplene til inspirasjon for andre. De håper også at flere næringslivsledere vil tenke som Emil Eriksrød som har nedfelt i kontraktene til alle sine ansatte at de skal være frivillige minst en gang i året.