Gjerpen Røde Kors flytter inn i nytt hus

Gjerpen Røde Kors er en sprek 103-årig Røde Kors forening som satser videre og som nå går inn i en ny epoke. Drømmen om et nytt hus har blitt en virkelighet.

Huset ble offisielt innviet lørdag 22. september med blant annet varaordfører Erik Næs fra Skien kommune og representanter fra Telemark Røde Kors til stede.

Styreleder Tor Ragnar Sollid opplyser at foreningen har hatt tilhold i Meensvegen 19 fra midten av 1970-tallet.

Et hus som i årenes løp ble påkosta en del, men som etter hvert ble i en dårlig forfatning og ikke minst dyrt å drifte med oppvarming vinterstid – uisolert som det var.

Rivningsarbeidene av det gamle huset startet etter ferien i 2016, gravemaskin ble tatt i bruk og et gammelt hus ble knust til ”pinneved”.

Med velvillighet fra Menstad ungdomsskole ble inventar og utstyr lagret og mens byggeprosjektet pågikk ble foreningens virksomhet opprettholdt i kantina på skolen.

Grunnarbeidene med forskalling og støp av såle startet i oktober og bygget begynte å reise seg og ta form utvendig i månedene framover mot jul.

Huset framstår i dag som et fint og praktisk samlings- og møtested for aktiviteter for befolkningen på Øst-sida av elva og har stor betydning for Røde Kors-aktiviteten i lokalområdet og i bydelen Ytre Gjerpen.

Foreningen har en svært aktiv damegruppe som legger ned en betydelig innsats og drives utelukkende av medlemmer på frivillig basis uten dekning av noen form for godtgjørelser.

Virksomheten dreier seg utover vanlig møtevirksomhet om stort sett eldretreff både på Huset og i blokkene i Buervegen, pensjonist-turer, eldretrim på Furuheim, besøkstjeneste med hjemme- og institusjonsbesøk, fellesmøter og arrangementer. Samlet sett er det godt over 100 personer som deltar i de ulike aktivitetene.

Sollid avslutter med en takk til alle som har bidratt til at foreningen har klart å realisere husdrømmen.