Frivillig fra City Red Cross og Skopje på besøk i Drangedal. Vis bildetekst
LÆRER AV HVERANDRE: Frivillige fra City Red Cross og Skopje på besøk i Drangedal. (Foto: Jeanette Eriksrød)

Inspirerende samarbeid

Telemark Røde Kors og City Red Cross of Skopje inngikk i slutten av 2016 et formelt samarbeid. I januar var våre nye venner på besøk for første gang.

City Red Cross of Skopje har et aktivt og godt trent kriseteam, med spesialisering innen områder som fjell- og vannredning. Lokalt har organisasjonen flere tilbud for flyktninger, og driver blant annet et eget senter med tilbud om leksehjelp, transport og hjelp med mat der det er behov.

På omsorgssiden, driver Skopje Røde Kors et dagsenter for eldre, tilbyr en hjemmehjelpstjeneste, og har opprettet et eget krisesenter og overnattingstilbud for hjemløse.

skopje notodden
BLIDE FJES: Her er våre nye venner fra City Red Cross of Skopje.

Formålet med avtalen mellom Telemark Røde Kors og City Red Cross of Skopje er å jobbe for å styrke begge organisasjonene, øke forståelsen på tvers av landegrensene, og lære av hverandres erfaringen innen beredskap, omsorg og aktiviteter for barn og ungdom. 

I slutten av januar besøkte fem representanter fra Skopje Røde Kors Telemark. Her fikk de blant annet mulighet til å bli kjent med noen av våre frivillige på Notodden, der de besøkte Notodden Røde Kors Secondhand og i Drangedal, der de fikk være med hjelpekorpset på tur.