sauherad

Introduserer vennefamilier i Sauherad

Sauherad kommune og Telemark Røde Kors signerte i forrige uke en ny partnerskapsavtale. I avtalen inngår et helt ferskt tilbud om vennefamilier for flyktninger

Å finne seg til rette i et nytt land med et nytt språk og en annerledes kultur kan være utfordrende, spesielt dersom man mangler venner og et godt nettverk lokalt. Det har Sauherad kommune og Telemark Røde Kors bestemt seg for å gjøre noe med.

Nylig signerte ordfører Mette Haugholt, kommunalsjef Anne Sønstebø og daglig leder Eli Ducros i Telemark Røde Korsen treårig partnerskapsavtale med fokus på bedre integrering av flyktninger og asylsøkere i lokalmiljøet. Avtalen gjelder i tillegg et eget aktivitetstilbud for mennesker som av ulike grunner har behov for å skaffe seg en ny vennekrets og bygge opp et nytt nettverk.

Aktivitetene rettet mot flyktninger og andre med fremmedkulturell bakgrunn, inkluderer leksehjelp, bevisstgjøringskurs for ungdom splittet mellom to kulturer og kurs i konflikthåndtering for enslige mindreårige flykninger.

Røde Kors tilbyr i tillegg en-til-en-koblinger mellom flyktninger og nordmenn, såkalt flyktningguider, og i den nye avtalen skal det i tillegg opprettes vennefamilier, der norske familier og utenlandske familier kobles.