TID TIL OMSORG: Sammen kan vi skape en bedre hverdag for eldre i Telemark, skriver daglig leder i Telemark Røde Kors, Stine Brekka Skoland. (Foto: Bjørn Sodeland) Vis bildetekst
TID TIL OMSORG: Sammen kan vi skape en bedre hverdag for eldre i Telemark, skriver daglig leder i Telemark Røde Kors, Stine Brekka Skoland. (Foto: Bjørn Sodeland)

Krever eldreomsorg uten stoppeklokke

En ny rapport fra Røde Kors avdekker alvorlige mangler ved dagens eldreomsorg.

I rapporten Ingen tid til omsorg? har Røde Kors intervjuet 420 av sine frivillige besøksvenner, flere av dem fra Telemark.

Besøksvennene beskriver en situasjon der mange eldre sliter med ensomhet og ikke får dekket grunnleggende behov knyttet til omsorg, aktiviteter, mat og helsehjelp.

En frivillig fra Telemark sier det slik:

«De ansatte har ikke tid til aktiviteter. Den aktiviteten som blir tilbudt blir av oss frivillige. Mange ganger går vi fra besøket med en følelse av at en skulle vært der lenger.»

En annen besøksvenn, som går på hjemmebesøk, beskriver et eldre menneske som er underernært på kontakt, sliter med å finne frem på sosiale medier og i aviser og synes det er vanskelig å møte opp alene for å prøve ut de tilbudene som finnes.

Rapporten peker også på måltidene som et potensielt samlende element for de eldre, men for mange er det preget av dårlig mat og lite matlyst.

«Maten er ofte vakuumpakket. Lukten av et måltid som brer seg er blitt borte, forventninger og glede over middagen er blitt borte. Ofte ser en grå mat som svømmer over tallerkenen,» forteller en av våre frivillige.

Endring er mulig

Selv om rapporten tegner et dystert bilde, skryter flere av besøksvennene i undersøkelsen av innsatsen til de ansatte.

«De ansatte gjøre så godt de kan, men de hadde fortjent mer ressurser så nestekjærligheten hadde fått mer plass på sykehjemmet,» sier en av respondentene fra Oslo.

Det går også fram at ved hjelp av små endringer, som for eksempel å endre tidspunkt for måltider eller ha faste kontaktpersoner som samarbeider med frivilligheten er det mulig å bedre situasjonen betraktelig.

Flere må på banen

Det er lokalpolitikernes ansvar å sørge for at forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene fra 2003 følges. Røde Kors sitter ikke på fasiten, men mener at lokalbefolkningen, lokalpolitikere og frivilligheten må gå sammen om å finne de tilbudene som passer best i sin kommune. I rapporten skisserer vi syv områder hvor det bør settes inn en betydelig innsats:

1. Flere tilpassede aktiviteter for eldre med ulikt funksjonsnivå
2. Mer variert og velsmakende mat, samt bedre tilrettelegging av måltidene
3. Helsevesenet må yte tett, koordinert og tilrettelagt oppfølging
4. Tilby faste kontaktpersoner og forutsigbarhet i tjenestene som gis
5. Nasjonale og lokale myndigheter, sykehjemmene og andre institusjoner for eldre må legge til rette for et bedre samarbeid med frivilligheten
6. Frivilligheten må tilpasse sitt tilbud til de behovene som finnes lokalt

Frivilligheten klar til å bidra

I Telemark har vi flere gode eksempler på vellykkede prosjekter der frivilligheten og det offentlige spiller på lag for å oppnå en bedre eldreomsorg. Sittedans, besøksvenner med hund, turgrupper og hjemmebesøk er eksempler som bidrar til at flere eldre får oppleve positiv sosial omgang og kommer i aktivitet.

Men vi må også gå i oss selv og se på hvordan vi kan tilpasse tilbudet vi gir enda bedre? Er det noen behov de eldre i kommunen har som vi kan nå ved å justere vår aktivitet? Rapporten utarbeidet av Røde Kors er et verktøy for å få til bedre samhandling. Gjennom helt konkrete tiltak bidrar vi inn i samtalen som vi må ha om norsk eldreomsorg. Dette er også en invitasjon til privatpersoner som ønsker å bidra til å gjøre vårt lokalsamfunn varmere. Det handler om menneskeverd, og hvordan vi ønsker å behandle våre eldre.

Sammen kan vi skape en bedre hverdag for eldre i Telemark der både ansatte og frivillige kan gi de eldre den tiden og oppmerksomheten de fortjener.

Les hele rapporten her