den lange reisen_faksimilerkavisa Vis bildetekst
Faksimile Røde Kors Avisa Telemark 2-2015

Krever stabile forhold for flyktninger

Notodden Røde Kors spilte en sentral rolle i forbindelse med flyktningkrisen i 2015. I et brev til ordføreren ber lokalforeningslederen nå om mer stabile forhold for flyktninger.

Høsten 2015 ble jeg og mange frivillige i Notodden Røde Kors ekstra engasjert i kommunens flyktninger gjennom akuttmottak for flyktninger på Gran, Bolkesjø og gjennom desentralisert mottak på Notodden. I forbindelse med flyktningkrisen ble vår talspersonrolle for flyktninger forsterket. Vi observerte hvordan de ble ivaretatt av myndighetene og aktøren som drev mottakene. Vi rapporterte funn og mangler videre til Norges Røde Kors, som igjen tok dette med myndighetene, og i mange tilfeller fikk vi gjennomslag for våre krav om forbedringer.

I forbindelse med den akutte flyktningkrisen som oppsto høsten 2015, måtte det være rom for at ikke alt gikk etter krav og "normale" retningslinjer, men alle parter måtte gjøre det beste ut av det for å tilfredsstille menneskelige behov og rettigheter. I dag er situasjonen annerledes. Alle har fått tid på seg og ting kan tilrettelegges på en helt annen måte. Notodden Røde Kors er fortsatt dypt inne i integrering av flyktninger og vi følger fortsatt med på at de har det bra og sier ifra hvis noe ikke er bra.

Dessverre er det ikke alt som fungerer slik det burde, og da tenker jeg spesielt på flyktningenes behov for stabile forhold for å kunne integreres på en god måte. Spesielt gjelder dette barn og ungdom. Dette er barn som ikke har valgt å flykte, men av en eller annen årsak har blitt revet bort fra deres hjem, de har blitt revet bort fra venner, skole og nærmiljø. De fleste har vært på flukt gjennom hele Europa og mange har endt opp her i gode og trygge Norge. Mange av dem havnet i månedsvis på akuttmottak med kun krav til tak over hode, en seng og dusj, samt 3 måltid per dag. Dette skulle vare i 3-5 dager, men disse dagene ble fra 3-6 måneder. De fleste endte deretter på andre mottak rundt om i landet, før de ble bosatt i en kommune.

Vi har sett på nært hold hvordan dette går utover barns språkopplæring og skolegang. Mange av dem har vært borte fra skole i 1-2 år (gjerne mer), og de skal ikke bare ta igjen det tapte, men de skal også lære et nytt språk. Deres foreldre skal også lære seg et nytt språk, finne seg til rette i nærmiljøet, gå på skole og i tillegg ta seg av barna. Dette er også særs viktig for unge mindreårige flyktninger som har kommet hit alene.

Mange faller utenfor og veien mot integrering blir tung for mange. Medmenneskelig sett er det ikke bra for noen å stadig bli revet opp fra miljøet de blir kjent i og leve i uvisshet for framtiden.

Det er viktig at det for flyktningene blir færrest mulig kommuner, skoler og nærmiljø å forholde seg til og vi håper dette blir sett på og endret på i framtiden slik at vi kan ta vare på våre nye innbyggere og gjøre det beste for dem helt fra starten av.

Med vennlig hilsen

Anita Hagen
Leder Notodden Røde Kors

Les mer om Notodden Røde Kors sin innsats i Røde Kors Avisa 2-2015