Kutter i støtten til barna som har minst

Hele 15 kommuner i Telemark inkluderer barnetrygden i inntektsgrunnlaget når barnefamiliens sosialstønad skal beregnes. Det er en praksis som rammer dem som trenger det aller mest, mener Røde Kors.

En ny undersøkelse Røde Kors har gjort ved å samle inn tall fra Statistisk sentralbyrå, viser at 85 prosent av landets kommuner avkorter sosialstønaden til barnefamilier på denne måten.

- Når barnetrygden brukes til å avkorte sosialstønaden, gjør det kampen mot barnefattigdom vanskeligere, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Røde Kors mener barnetrygden må komme også de som mottar andre velferdsytelser til gode, og at det må være lik praksis i alle kommuner. I 2018 var det bare 76 kommuner som ikke tok med barnetrygden i beregningsgrunnlaget, og i Telemark gjelder det Hjartdal, Kragerø og Siljan.

Les mer om undersøkelsen og se oversikt her