AVHENGIGE AV FRIVILLIGHETEN: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var imponert over innsatsen til de frivillige redningsdykkerne i Skien Røde Kors. (Foto: Bjørn Sodeland) Vis bildetekst
AVHENGIGE AV FRIVILLIGHETEN: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde var imponert over innsatsen til de frivillige redningsdykkerne i Skien Røde Kors. (Foto: Bjørn Sodeland)

Lover bedre vilkår for frivilligheten

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde fikk servert vafler og en smørbrødliste med ønsker da hun i går besøkte frivillige fra Skien Røde Kors.

På listen, som ble presentert av lokalforeningsleder Fred Inge Skjærum, stod blant annet momskompensasjon for utstyr, dekning av nødnett-terminaler til frivillige og større helhetstenkning når det gjelder samfunnssikkerhet og frivillighet.

Selv om ministeren ikke ville love noe, var hun tydelig på at nettopp rollen som Samfunnssikkerhetsminister gav henne mulighet til å se nærmere på noen av ønskene fra lokalforeningen.

- Jeg er verdens første samfunnssikkerhetsminister i Norge, og det siste ønsket ditt kan jeg i hvert fall oppfylle. Min oppgave er nettopp å se på helheten for sikkerhet og beredskap her i landet, sa Tybring-Gjedde.

momskompensasjon
ØNSKER MOMSKOMPENSASJON: Utstyret til Røde Kors benyttes både i søk-og redningsoppdrag, pasienttransport utenfor vei og i kommunens beredskapsarbeid. Derfor er det urimelig at frivilligheten ikke får full momskompensasjon for innkjøp av slikt utstyr, mener Røde Kors.  (Foto: Bjørn Sodeland)

Langt mellom hus og folk

Ministeren fikk i forbindelse med besøket, møte flere representanter for den frivillige redningstjenesten til Skien Røde Kors og fikk omvisning og demonstrasjon av noe av utstyret de frivillige bruker når de er ute på oppdrag. Hun var imponert over bredden i arbeidet til lokalforeningen, som er engasjert i alt fra hjelpekorpsaktiviteter, til aktiviteter for barn, unge, eldre og flyktninger. Skien Røde Kors er i tillegg en av få Røde Kors-foreninger i landet som har en egen avtale med lokalt brannvesen og har en gruppe med godkjente redningsdykkere som rykker ut på kort varsel når alarmen går.

- I Norge er det langt mellom hus og folk, derfor er vi helt avhengige av lokale frivillige som dere som vet hvordan terrenget ser ut og er kjent i sitt område. Uten frivilligheten stopper Norge og jeg lover å ta med meg videre noen av innspillene dere har kommet med i dag og ha full styrke på å gi frivilligheten gode vilkår, sa Tybring-Gjedde.

brann
UNIK AVTALE:  Skien Røde Kors sin avtale med det lokale brannvesenet er unik. Mannskapene har en fast vaktordning og kan rykke ut på oppdrag på kort varsel. (Foto: Bjørn Sodeland)