Gloria Gatemegler: Gloria er et kjent fjes på flere skoler i Telemark, der hun har holdt konflikthåndteringskurset Gatemegling. (Foto: Bjørn Sodeland) Vis bildetekst
Gloria Gatemegler: Gloria er et kjent fjes på flere skoler i Telemark, der hun har holdt konflikthåndteringskurset Gatemegling. (Foto: Bjørn Sodeland)

Økt satsing på konflikthåndtering

Telemark Røde Kors har nylig fått godkjent sin første hovedinstruktør i Gatemegling. Det betyr økt lokal satsing på konflikthåndteringskurs for ungdom.

Gloria Leiyan har i flere år jobbet med Gatemegling, et konflikthåndteringskurs for ungdom, i Telemark Røde Kors. Tilbudet drives av ansatte og frivillige instruktører og etterspørselen etter kurs er stort. De siste årene har blant annet ungdom fra Skogmo videregående skole, Gulset ungdomsskole, Mæla ungdomsskole, Klyve ungdomsskole og ungdom ved Fellesverket i Skien og Porsgrunn deltatt. I noen tilfeller har kursene blitt bestilt for å løse pågående konflikter, men i de fleste tilfeller er det snakk om forebygging.

- Det er stor etterspørsel etter kursene vi kan tilby og i forbindelse med pandemien har det bare økt. Mange unge trenger hjelp til å håndtere følelsene sine på en god måte og det er der vi kan bidra. Vi kommer inn når konflikter oppstår, men kan også bidra forebyggende og reparerende. For mange unge er Gatemegling et friområde der de kan være seg selv og snakke åpent om følelser i en vanskelig hverdag, forteller Leiyan.

Vil kurse lokale instruktører

Utdannelsen som hovedinstruktør, gjør at Gloria nå har mulighet til å kurse voksne instruktører i Gatemegling lokalt. Det håper hun vil føre til at enda flere vil engasjere seg og melde seg frivillig i aktiviteten.

- For oss betyr det veldig mye å få mulighet til å utdanne instruktører lokalt. Da er det mye lettere for frivillige å sette av tid til å gjennomføre kursene og for oss å få dem raskt inn i aktivitet, sier Leiyan.

Bli frivillig gatemegler 

Fakta og gatemegling

  • Grunntanken i Røde Kors Gatemegling er at ungdom selv er best egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres.
  • Gatemegling gir ungdom konkrete verktøy til å håndtere konflikter på en konstruktiv måte uten bruk av vold.
  • Rollespill, aktiviteter og deling av historier og erfaringer skaper samhold og oppmuntrer til kreativitet.