GRATIS FERIETILBUD: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. (Foto: Bjørn Sodeland) Vis bildetekst
GRATIS FERIETILBUD: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi. (Foto: Bjørn Sodeland)

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/telemark/om-telemark-rode-kors/aktuelt/pamelding ferie for alle Telemark

Ferie for alle er et gratis ferietilbud rettet mot barnefamilier med svak økonomi. Målet er å gi gode ferieopplevelser og forhindre utenforskap.

Familier som deltar må ha minst ett barn i barneskolealder, og en ansatt i NAV, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser må sende søknaden på vegne av familien.

Vi har et tilbud i alle skolens ferier. Meld deg på vår e-postliste for å få fortløpende informasjon om påmeldingsfrister og de ulike turene.