ALLTID BEREDT: Audun Darrund, leder i Hjartdal Røde Kors og Bengt Halvard Odden, ordfører i Hjartdal, signerte 4. november en beredskapsavtale.

Signerte beredskapsavtale nummer ni

I begynnelsen av 2015 hadde kun tre lokalforeninger i Telemark en skriftlig beredskapsavtale med kommunen. Nylig ble avtale nummer ni signert i Hjartdal.

- For oss betyr dette økt fokus på det arbeidet vi gjør lokalt og tydeligere definerte roller når det gjelder lokal beredskap, sier Audun Darrud, leder i Hjartdal Røde Kors.

4. november skrev han under det som så langt er den niende beredskapsavtalen i Telemark mellom en lokal Røde Kors-forening og kommunen. Fra før har Røde Kors avtaler i Bamble, Notodden, Skien, Porsgrunn, Fyresdal, Tinn, Drangedal og Siljan.

Større ansvar

I avtalen inngår et fast bidrag fra kommunen på 20 000 kroner til beredskapsutstyr. Hjartdal Røde Kors får også ansvar for å danne evakuerte- og pårørendesenter ved større ulykker eller katastrofer.

- Hvis en stor katastrofe rammer Hjartdal, blir vår rolle å etablere et evakuerte- og pårørendesenter og invitere med andre organisasjoner og frivillige til å bistå og hjelpe der det er behov, sier Darrud.

Hjartdal Røde Kors skal i tillegg sørge for at alle kommunens ansatte til enhver tid har gjennomgått godkjent førstehjelpsundervisning.