FRIVILLIG INNSATS: I Telemark står nesten 400 frivillige hjelpekorpsere klare til å rykke ut når alarmen går. Her øver noen av dem på livredning i skred i forbindelse med øvelsen Tuddal Triage. (Foto: Bjørn Sodeland) Vis bildetekst
FRIVILLIG INNSATS: I Telemark står nesten 400 frivillige hjelpekorpsere klare til å rykke ut når alarmen går. Her øver noen av dem på livredning i skred i forbindelse med øvelsen Tuddal Triage. (Foto: Bjørn Sodeland)

Skal øve på å redde liv

Helgen 16. -17. februar møtes over 100 mennesker fra Røde Kors, politiet og ambulansetjenesten for å øve på effektiv livredning i skred.

- For oss er søk i skred noe av det aller viktigste å øve på, nettopp fordi det haster så dersom vi skal ha mulighet til å redde liv. Det er også en type hendelse der alle instanser er involvert - frivillige, ambulanse og politi - derfor er det en unik mulighet til å øve på samarbeid mellom de ulike etatene, sier Jarle Bjørge Øverland, leder i Telemark Røde Kors hjelpekorps.

16. - 17. februar arrangerer Hjartdal Røde Kors øvelsen Tuddal Triage for 8. gang. Denne gangen i en større skala enn noen gang tidligere. Totalt vil i overkant av 100 menn og kvinner spille en rolle i øvelsen, og nesten 40 snøskutere fra Røde Kors vil være operative. I tillegg til Røde Kors, vil politiet delta med egne mannskaper, hunder og dersom været tillater det et eget politihelikopter. Ambulansetjenesten stiller med ambulanser og personell, og det er også en mulighet for at øvelsen får besøk av et Sea King-helikopter.

- Skred er litt som en drukning. Ting er veldig akutt når det først skjer.

Innsatsleder Bjørn Olav Eilefstjønn, Sør-Øst politidistrikt, Telemark

For at alle som deltar skal være best mulig forberedt, blir fredagskvelden brukt til foredrag og teori knyttet til redningsarbeid i skred. Lørdag morgen går alarmen for fullt, og den lokale fjellheimen fylles med redningsmannskaper klare for å vise hva de har lært.

DSC_0713
HVERT MINUTT TELLER: Når skredalarmen går teller hvert minutt. På Tuddal Triage møtes rundt 100 frivillige for å lære å redde liv. (Foto: Bjørn Sodeland)

Nyttig for ambulansen

Ifølge ambulansesjef Knut Inge Brekka Skoland, blir Tuddal Triage i år spesielt viktig for ambulansetjenesten. Vanlig praksis er nemlig at de frivillige tar seg av innsatsen utenfor vei, og transporterer den skadde med snøskuter eller annet egnet transportmiddel til en ventende ambulanse. Denne gangen er målet at ambulansepersonell være klare til å bistå med en gang pasienten graves frem.

- Nyere forskning har vist at sjansen for å overleve øker kraftig hvis vi som ambulansepersonell kommer inn på et tidligere tidspunkt. Ofte er skadene til en person rammet av skred av et såpass alvorlig omfang at det er behov for oss allerede når de blir funnet. Derfor vil vi denne gangen ha fokus på å få ambulansepersonell så raskt som mulig inn i selve skredområdet, sier Skoland.

Personellet vil da ha med seg en såkalt akuttsekk, med blant annet en hjertestarter og annet livreddende utstyr. Selve transporten ut til skredområdet, er det frivillige hjelpemannskaper som skal ta seg av. 

Ingenting uten de frivillige

Når et skred utløses er det politiet som er ansvarlig for å lede aksjonen og som sender ut utkalling til de ulike etatene og frivillige mannskaper, men ifølge innsatsleder Bjørn Olav Eilefstjønn i Sør-Øst politidistrikt, Telemark, er rollen de frivillige spiller helt uvurderlig.

- Skred er litt som en drukning. Ting er veldig akutt når det først skjer. Derfor er det helt avgjørende å ha et system som fungerer. Politiet er veldig godt fornøyd med samarbeidet vi har med de frivillige, og ønsker derfor å engasjere oss i Tuddal Triage som de siste årene har blitt en viktig arena for å trene samhandling i vinterfjellet. Vi som oppdragsgiver får utrettet lite uten de frivillige, sier Eilefstjønn.

FAKTA OM TUDDAL TRIAGE

• Tuddal Triage arrangeres av Hjartdal Røde Kors
• I 2018 er det 8. gang frivillige og nødetater møtes for å trene i Tuddal.
• Totalt deltar rundt 100 mennesker i årets øvelse.
• Målet med øvelsen er å gi frivillige og redningsetatene mulighet til å øve på samhandling.
• Representanter fra City Red Cross of Skopje i Makedonia, deltar på øvelsen.
• På dagtid lørdag blir det også kjørt en fullskala øvelse for ungdom.