BEDRE TILBUD: Jonas Stourup, nestleder i Gvarv Røde Kors, og Liva Espedalen, leder i Bø Røde Kors, ser fram til å kunne tilby et bredere og bedre utvalg av aktiviteter i lokalmiljøet. Vis bildetekst
BEDRE TILBUD: Jonas Stourup, nestleder i Gvarv Røde Kors, og Liva Espedalen, leder i Bø Røde Kors, ser fram til å kunne tilby et bredere og bedre utvalg av aktiviteter i lokalmiljøet.

Slår seg sammen

Gvarv Røde Kors og Bø Røde Kors vedtok på et ekstraordinært årsmøte i går å slå seg sammen fra 1.1.2020. Navnet på den nye lokalforeningen blir Bø og Sauherad Røde Kors.

Den nye lokalforeningen får til sammen i overkant av 270 frivillige, med aktiviteter som spenner fra søk og redning i hjelpekorpset til omsorgsaktiviteter som besøkstjeneste for eldre, lyttevenn og leksehjelp for barn i skolealder og møteplasser med fokus på integrering. Bø Frivilligsentral, som eies av Bø Røde Kors, blir også del av sammenslåingen.

- For oss betyr sammenslåingen at vi blir større og får flere ressurser og frivillige å spille på. Det betyr også at vi får en større bredde av aktiviteter med hjelpekorps som har vært hovedaktiviteten i Gvarv og omsorgsaktivitetene vi har holdt på med i Bø. Jeg tro det blir veldig positivt at vi får et tettere samarbeid der, sier Liva Espedalen, leder i Bø Røde Kors.

Jonas Stourup, nestleder i Gvarv Røde Kors, tror også lokalbefolkningen vil nyte godt av et bredere tilbud.

- Dette vil styrke det tilbudet vi allerede har i området, gjøre at vi kan tilby en større bredde når det gjelder aktiviteter og hjelpe enda flere enn vi gjør i dag. I Gvarv har vi hatt fokus på hjelpekorps, mens Bø har hatt omsorg. Sammen vil vi dra fordel av hverandres kompetanse og dra i felles retning. Vi håper også samarbeidet vil bidra til at vi i fremtiden kan få til en økt satsning på ungdom.