Styre og stell

Hvem er sjefen for hjelpekorpset, hvem styrer de frivillige i omsorg og hvem er sjefen over alle sjefer? Her finne du oversikt over de nye distriktsrådene i Telemark.

Distriktsstyret:

Leder: Tone Sissel Kise 

tonesisselkise
Tone Sissel Kise - Foto: Olav Saltbones

"Jeg er frivillig i Røde Kors fordi når jeg gir noe får jeg dobbelt tilbake. Å være frivillig gir overskudd, energi og mulighet til å møte så utrolig flotte mennesker."

Tone har vært frivillig i Gvarv Røde Kors siden 1979. 

Nestleder: Jarl Olav Rugtveit 

jarl olav
Jarl Olav Rugtveit

"Jeg ønsker å være del av styret i Telemark Røde Kors fordi jeg mener jeg kan bidra på en positiv måte med mitt engasjement og min erfaring." 

Jarl Olav har vært frivillig i Gvarv Røde Kors i 34 år. 

Styremedlem: Kjersti Pedersen

kjerstipedersen
Kjersti Pedersen

"Jeg er frivillig fordi jeg tror Røde Kors har en viktig oppgave i dagens samfunn og at vi kan være med på å gjøre en forskjell i mange menneskers liv." 

Kjersti har vært aktiv i Skien Røde Kors siden 1986. 

Styremedlem: Arne Dag Lassemo

arne dag
Arne Dag Lassemo

Arne Dag har vært aktiv i Fyresdal Røde Kors i 17 år og har i mange år vært en pådriver for distriktets internasjonale arbeid. 

Varamedlem: Thorleiv Lønningen

thorleivjpg
Thorleiv Lønningen

"Jeg ønsker å være med for å bidra til at Røde Kors skal utvikle seg videre og fortsatt være en ressurs for lokalsamfunnet." 

Thorleiv har vært frivillig i Porsgrunn Røde Kors siden 2001 og var før det aktiv i Kristiansand Røde Kors der han startet i 1992. 

 

Distriktsråd hjelpekorps 

Leder: Jarle Bjørge Øverland

jarle bjørge øverland_portrett
Jarle Bjørge Øverland

"Jeg ønsker å bidra til et godt samarbeid over hele Telemark, støtte de små lokale hjelpekorpsene og bistå der det er behov."

Jarle har vært frivillig i Seljord Røde Kors hjelpekorps siden 1994 og her vært korpsleder i 6 år. Han er også leder for Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv i Seljord. 

Nestleder: Stian Michelsen

stian michelsen
Stian Michelsen

"Jeg er klar for nye utfordringer etter mange år i lokalrådet i Porsgrunn Røde Kors hjelpekorps, og brenner for sjøtjenesten og ettersøkningsfaget."

Stian har vært frivillig i Porsgrunn Røde Kors hjelpekorps siden 2008. 

Medlem: Lena Skarpodde

lenaskarpodde
Lena Skarpodde

"Jeg er med i Røde Kors fordi jeg ønsker å bidra til å hjelpe mennesker i nød."

Lena har vært frivillig i Nissedal Røde Kors siden 1993 og er leder i lokalforeningen. Hun er også operativ leder i hjelpekorpset. 

Medlem: Sunniva V. Frantzen

sunniva
Sunniva V. Frantzen

Sunniva kommer fra en aktiv Røde Kors familie og beskriver seg selv som "født inn i hjelpekorpset".

Sunniva er frivillig i Tokke Røde Kors.

Vara: Inge Vala

inge vala
Inge Vala

"For meg er det motiverende å delta i styrearbeidet til Telemark Røde Kors hjelpekorps. Jeg har mange års erfaring fra hjelpekorpset og ønsker å bruke de erfaringene i arbeidet i styret."

Inge har vært frivillig i Bamble Røde Kors hjelpekorps i 18 år. 

 

Distriktsråd omsorg

Leder: Solveig Solvang

solveig solvang
Solveig Solvang

"Jeg er med i Røde Kors fordi jeg vet at det vi gjør betyr noe. Å være frivillig gir meg mye glede og jeg har blitt kjent med mange flotte mennesker gjennom engasjementet mitt."

Solveig ble meldit inn i Røde Kors som 7-åring og har siden vært engasjert. 

Nestleder: Myrteza Ahmeti

myrteza
Myrteza Ahmeti

"Jeg ønsker at barn og unge i Telemark blir del av Røde Kors og opplever engasjementet knyttet til frivillig arbeid." 

Myrteza er frivillig i Skien Røde Kors og leder i Nedre Telemark Blodgiverforening. 

Medlem: Mette Dale

mette dale
Mette Dale

Mette er fersk pensjonist og var fram til for kort tid siden ansatt ved distriktskontoret. Hun har et stort engasjement for aktivte seniorer og har vært ansvarlig for oppstart av besøksvenn med hund og volleball for seniorer i Telemark. 

Medlem: Mariann Ruud

mariannneruud
Marianne Ruud

"Jeg ønsker å gjøre en forskell for andre og bidra til å rekruttere flere frivillige. Jeg brenner for aktiviteter for å bedre barns oppvekstvilkår. 

Mariann startet i Ungdommens Røde Kors i 1992 og ble siden frivillig i hjelpekorpset. 

Vara: Ellen Marie Dankertsen

Ellen marie
Ellen Marie Dankertsen

"Jeg har et sterkt ønske om å bruke mine ressurser og kompetanse til å arbeide med de gruppene i samfunnet som har størst behov for omsorg, nærhet og støtte."

Ellen Marie har vært frivillig i Notodden Røde Kors siden 2006. 

Distriktsråd ungdom 

Leder: Adrian Eliassen

adrian2
Adrian Eliassen

"Jeg vil gjøre en innsats for at ungdom får et bredt tilbudt av aktiviteter og får mulighet til å komme seg opp og frem her i livet."

Adrian er en aktiv og engasjert leder og i tillegg til engasjementet i distriktet, er han leder i Notodden Røde Kors ungdom og driver en lokal ungdomsklubb hver onsdag. 

Nestleder: Daniel Larsen 

daniel larsen
Daniel Larsen

 "Jeg brenner for å øke aktiviteten blant ungdom og følge opp de enkelte lokalforeningene.»

Medlem: Zeinab Ismael

zeinab ismail
Zeinab Ismael

  "Jeg ønsker å hjelpe ungdommer og gjøre en forskjell. Det er masse å lære og Røde Kors beriker meg på flere måter."

Medlem: Ena Abdic

ena abdic
Ena Abdic

"Røde Kors er en stor del av mitt liv og kommer alltid til å være det. Jeg driver kvinnegruppen i skien, er med på leksehjelpen og er flyktningguide til en fantastisk jente. I helgene har jeg bidratt på Henrys Hus. Jeg er veldig engasjert og ønsker å bli en del av ungdomsgjengen i Røde Kors for å kunne hjelpe de yngre til en bedre fremtid."

Vara: Ibro Abdic

ibro
Ibro Abdic

 "Jeg er aktiv frivillig i mannsgruppe og med leksehjelp. Jeg er en sosial person og elsker å hjelpe til og å få andre til å le."

Kontrollkomitéen 

Leder: Arne Gundersen

arne gundersen
Arne Gundersen

"Gjennom 54 år som frivillig har det blitt en livsstil for meg og har gitt meg mange godt venner og fine opplevelser."

Arne har vært frivillig i Røde Kors siden 1964.

Medlem: Arnfinn Dahl

arnfinn dahl
Arnfinn Dahl

Arne har vært engasjert i Røde Kors siden 1970, blant annet som korpsleder, instruktør, ambulansesjåfør og dykker. Han var distriktsleder i Telemark fra 1997-2000. 

Medlem: Inger Annie Gaathaug

Inger annie
Inger Annie Gaathaug

Inger Annie har vært aktiv i Gjerpen Røde Kors i "100 år", har vært distriktsleder i Telemark Røde Kors og aktiv i Solferinoreiser. 

Vara: Gisle Bro

gisle bro
Gisle Bro

Gisle har vært frivillig i Porsgrunn Røde Kors siden 1973 og har vært delegat for Røde Kors i Iran, Haiti og Pakistan. 

Valgkomité

Leder: Sigbjørn Lillefjære 

sigbjørn lillefjære
Sigbjørn Lillefjære

 

Medlem: Siren Øyan Kulbeck

siren
Siren Øyan Kulbeck

 

Medlem: Tor Åge Dale 

Tor Åge Dale
Tor Åge Dale

 

Medlem: Tor Arne Hegna

tor arne hegna
Tor Arne Hegna

 

Vara: Gøran Simonsen 

Gøran Simonsen
Gøran Simonsen